Energy Report

Resursele Inseamna Putere

Thu12072023

Last updateFri, 17 Nov 2023 10am

Romana English
Back Home Preturi Benzina Stiri Preturi Benzina Preturi Utilitati UPDATE: Sistemul energetic național a fost în pericol, după furtul ancorelor de susținere a trei stâlpi de la linia electrică Stupina-Varna

UPDATE: Sistemul energetic național a fost în pericol, după furtul ancorelor de susținere a trei stâlpi de la linia electrică Stupina-Varna

furt cabluri BUUN

Transelectrica s-a confruntat, miercuri, cu un incident de natură infracţională ce a atentat la securitatea Sistemului Electroenergetic Naţional, în urma sustragerii unor elemente de susţinere de la trei stâlpi de la linia electrică Stupina-Varna, pagubele totale ridicându-se la 500.000 de euro.

Potrivit Transelectrica, a fost vorba despre sustragerea de butuci şi pene de ancore de la trei stâlpi de 750 kV, ceea ce a condus la prăbuşirea acestora şi la scoaterea din funcţiune a liniei.

În ultimii cinci ani, Transelectrica s-a confruntat cu alte incidente similare de sustragere a unor componente ale stâlpilor, liniilor electrice de transport, suportând pagube de circa 2,5 milioane lei.

„Sustragerea unor elemente ale reţelelor electrice de transport, aparent de mică importanţă, poate conduce la defecţiuni majore în activitatea de transport al energiei electrice, punând astfel în pericol siguranţa Sistemului Electroenergetic Naţional, a economiei naţionale, dar şi viaţa persoanelor”, a declarat directorul general executiv al Transelectrica, Ştefan Gheorghe.

Pagube de 500.000 de euro

Valoarea materialelor sustrase este cuprinsă între 1.000 și 2.000 de lei. Pagubele efective produse CNTEE Transelectrica SA, pentru cheltuieli de remediere, repunere în funcţiune a liniei, înlocuirea celor trei stâlpi căzuţi, se ridică la circa 500.000 euro, la care se adaugă şi despăgubirile ce vor fi acordate proprietarilor de terenuri agricole cultivate pe suprafaţa cărora se va interveni pentru remedierea defecţiunii.

Echipele de intervenţie ale companiei s-au deplasat de urgenţă la locul incidentului pentru constatarea pagubelor produse şi pentru organizarea lucrărilor de înlocuire a stâlpilor. Societatea estimează că linia 400 kV (750 kV) Stupina-Varna va fi repusă în funcţiune în circa o lună de zile.

Persoanele vinovate de acest incident nu au fost încă identificate. La ora actuală, nu există consumatori afectaţi.

Linia de 400kV (750 kV) Stupina-Varna aparţine domeniului public al statului şi se află în administrarea Transelectrica, prin Sucursala de Transport Constanţa.

„Constatăm că fenomenul sustragerii elementelor componente ale liniilor de transport al energiei electrice se repetă, deşi, prin Codul Penal, furtul de componente din reţeaua electrică se pedepseşte cu închisoare de la 4 la18 ani. Facem din nou apel la autorităţile abilitate ale statului la nivel local să intervină pentru depistarea infractorilor şi pedepsirea acestora”, se mai spune în comunicat.

Persoanele fizice, scoase din afacerea cu fier vechi "strategic"

Achiziţionarea de la persoane fizice a deşeurilor metalice feroase şi neferoase provenite din sectorul energetic, inclusiv din sectorul producţiei de petrol şi gaze naturale, al telecomunicaţiilor, serviciilor de apă şi canalizare precum şi din alte sectoare de utilitate publică, va fi interzisă, potrivit unui proiect de Ordonanță de urgență (OUG), iar comerțul cu alte tipuri de deșeuri metalice va fi permis numai cu condiția ca acestea să provină din gospodăriile proprii ale vânzătorilor persoane fizice. Amenzile vor merge de la 10.000 la 75.000 de lei. Înainte de a intra în vigoare, aceste noi prevederi legale trebuie notificate Comisiei Europene și au nevoie de avizul Consiliului Concurenței.

„Se interzice achiziţionarea de la persoane fizice a deşeurilor metalice feroase şi neferoase provenite din sectorul energetic, inclusiv sectorul producţiei de petrol şi gaze naturale, al telecomunicaţiilor, serviciilor de apă şi canalizare precum şi din alte sectoare de utilitate publică”, se stipulează în proiectul de OUG.

Alte deșeuri metalice decât cele menționate mai sus vor putea face obiectul operațiunilor de comerț numai în condițiile în care provin din gospodăriile proprii ale vânzătorilor persoane fizice.

În plus, cumpărătorii vor fi obligați să facă plățile exclusiv prin bancă, cu respectarea legislației fiscale, și să completeze adeverințe de primire și plată în care să fie trecute datele de identificare ale vânzătorului, codul deșeurilor achiziționate, cantitatea și valoarea de cumpărare a acestora, precum și contul bancar al vânzătorului. 

Amenzi de până la 75.000 de lei

„Adeverinţa de primire şi plată constituie document primar de evidenţă financiar contabilă, cu regim special, înregistrat la Ministerul Finanţelor Publice”, se precizează în proiectul de OUG.

Amenzile pentru nerespectarea interdicției de cumpărare de la persoane fizice a deșeurilor metalice din energie, petrol și gaze, apă și canalizare și alte sectoare de utilitate publică merg de la 30.000 la 50.000 de lei, iar achiziționarea de deșeuri metalice cu bani cash și fără completarea adeverinței de primire și plată se pedepsește cu amendă de la 10.000 la 30.000 de lei. 

În cazul în care contravențiile sunt săvârșite de firmele de colectare și valorificare a deșeurilor, aceste limite minime și maxime ale amenzilor se majorează cu 50%.

Deşeurile metalice feroase şi neferoase care fac obiectul acestor contravenţiilor urmează să fie confiscate și valorificate în condițiile legii, iar sumele obţinute în urma valorificării acestora se vor face venit la bugetul de stat. 

Potrivit notei de fundamentare a proiectului de OUG, România se confruntă cu o situație excepțională privind numărul mare al cazurilor de sustragere de elemente de infrastructură specifice sectorului energetic, telecomunicaţiilor, sectorului de alimentare cu apă și canalizare, sectorului de îmbunătățiri funciare în activitatea de irigații și desecări şi altor sectoare de utilitate publică, precum şi cu degradarea diverselor tipuri de infrastructuri, ca urmare a acestor sustrageri.

Furtul de infrastructură – sport național. De masă, susține Guvernul

În acest fel, apare „riscul de a nu se putea asigura furnizarea serviciilor de telecomunicaţii și în special furnizarea către cetăţeni a serviciului de urgență 112, riscul de a nu se putea asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă a Sistemului Electroenergetic Naţional şi a sistemelor naţionale de producţie, transport şi distribuţie a petrolului şi gazelor naturale şi nici a altor servicii de utilitate publică”, se precizează în documentul citat.

Mai mult, Guvernul afirmă că utilizarea fondurilor pentru înlocuirea elementelor de infrastructură sustrase reduce posibilităţile de întreţinere corespunzătoare şi de modernizare a infrastructurii de telecomunicaţii, de transport și distribuţie a energiei electrice, petrolului şi a gazelornaturale, pentru apă şi canalizare, precum şi a infrastructurii-suport pentru furnizarea altor servicii de utilitate publică.

„Motivul apariţiei acestui fenomen infracţional îl constituie posibilitatea comercializării ulterioare a elementelor de infrastructură sustrase și valorificarea acestora prin vânzarea de către persoanele fizice”, fapt care „impune adoptarea de urgenţă a unui act normativ prin care să se interzică achiziţionarea de la persoane fizice a deşeurilor metalice feroase şi neferoase care pot proveni din infrastructura națională”, conchide Guvernul.

Proiectul de OUG a fost supus spre consultare Asociației Organizația Patronală și Profesională REMAT, compusă din peste 50 de companii din domeniul valorificării deșeurilor, precum și operatorilor din sectorul utilităților publice.

„Cei mai importanţi operatori economici în furnizarea utilităţilor publice sunt drastic afectaţi de aceste fenomene de sustragere a componentelor din cadrul infrastructurii acestora”, se subliniază în nota de fundamentare.

Înainte de a intra în vigoare, noi prevederi legale trebuie notificate Comisiei Europene și au nevoie de avizul Consiliului Concurenței.

Tag Cloud