Energy Report

Resursele Inseamna Putere

Wed07242024

Last updateSun, 31 Mar 2024 10am

Romana English
Back Home Petrol si Gaze Stiri Petrol si Gaze Rafinare si Marketing Firmele care nu-și aleg furnizorul de gaze până la 31 august vor fi obligate să rămână la furnizorul din acel moment și să-i accepte clauzele contractuale

Firmele care nu-și aleg furnizorul de gaze până la 31 august vor fi obligate să rămână la furnizorul din acel moment și să-i accepte clauzele contractuale

furnizori gaze naturale

Mai puțin de 60% din consumatorii noncasnici de gaze au încheiat contracte de vânzare-cumpărare de gaze naturale cu furnizorii, după liberalizarea pieței. Termenul-limită se prelungește de la 30 iunie la 31 august.

Potrivit unui proiect de ordin al ANRE, pentru consumatorii noncasnici care nu încheie, până la 31 august, cu furnizorul de la acel moment sau cu un alt furnizor, un contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, aferent furnizării gazelor naturale în regim negociat, contractul transmis de furnizorul actual se consideră acceptat tacit şi, în consecinţă, încheiat începând cu data de 1 septembrie 2015, cu excepția situației ȋn care clientul noncasnic comunică acestuia, până la această dată, o solicitare de modificare/completare a condiţiilor/clauzelor contractuale sau refuzul de semnare a contractului.

Doar 58,87% din totalul consumatorilor noncasnici de gaze naturale, respectiv un număr de 101.352 de consumatori, încheiaseră, până la 15 aprilie 2015, contracte de vânzare-cumpărare de gaze naturale aferente furnizării de gaze în regim negociat, după eliminarea tarifelor reglementate și liberalizarea acestui segment de piață de la 1 ianuarie 2015, potrivit datelor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Circa 71.000 de clienți non-casnici, reprezentând 41,13% din numărul total al acestora, nu încheiaseră contracte de vânzare-cumpărare de gaze naturale aferente furnizării de gaze în regim negociat până la 15 aprilie 2015.

Dintre aceștia, cei mai mulți, respectiv 48.459, făceau parte din categoria celor mai mici consumatori, cu un consum anual de până la 23,25 MWh. 16.287 dintre cei care nu încheiaseră contracte până la 15 aprilie aveau un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh, 5.719 – un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh, 551 – un consum anual între între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh, 13 – un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh și unul singur – un consum anual de peste 116.277,79 MWh. Toți acești consumatori fac parte din categoria clienților conectați la sistemul de distribuție.

Dintre consumatorii conectați direct la sistemul de transport, doar 28 nu încheiaseră contracte de furnizare până la 15 aprilie 2015, din care 22 cu un consum anual de până la 1.162,78 MWh, 5 – cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh și unul singur – cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh.

Piață liberalizată de la 1 ianuarie 2015

Potrivit ordinului ANRE nr. 107/2014, firmele cărora până la 31 ianuarie 2014 li se furnizaseră gaze naturale la preț reglementat, respectiv care nu își exercitaseră până atunci dreptul de eligibilitate și nu optaseră pentru furnizarea în regim negociat, trebuiau să își aleagă un furnizor de gaze naturale, putând inclusiv să-și schimbe furnizorul din acel moment, și să încheie cu furnizorul ales un contract de vânzare-cumpărare gaze până la finalul lui 2014, fie prin negocierea directă a prețului și a condițiilor comerciale, fie prin acceptarea unei oferte-tip a furnizorului.

Pentru firmele care omit să facă asta în termenul menționat, furnizarea gazelor va continua să se facă pe baza contractelor în vigoare la 31 decembrie 2014, însă nu la prețul reglementat valabil la acel moment, ci la prețul stabilit de furnizor. Firmele care nici până la 30 iunie 2015 nu își aleg un furnizor și nu încheie un nou contract de vânzare-cumpărare gaze, fie prin negocierea directă a prețului și a condițiilor comerciale, fie prin acceptarea unei oferte-tip a furnizorului, vor rămâne fără gaze.

Astfel, același ordin prevede că, în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2015, pentru clienţii noncasnici care nu au încheiat un nou contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, furnizarea gazelor naturale se realizează în baza contractelor de furnizare a gazelor naturale în vigoare la data de 31 decembrie 2014, cu excepţia clauzelor din cuprinsul acestora privind preţul final reglementat, prețul urmând să fie cel stabilit de furnizor, acesta având obligația de a-l comunica clienților.

Deadline prelungit

Dat fiind timpul scurt rămas până la termenul limită 30 iunie 2015 și numărul mare al clienților noncasnici care nu au încheiat încă noi contracte de furnizare, ANRE a elaborat un proiect de modificare a ordinului nr. 107/2014, care extinde deadline-ul până la 31 august 2015.

Potrivit proiectului de modificare a ordinului citat, în perioada 1 iulie – 31 august 2015, în privinţa clienţilor noncasnici care nu au încheiat un contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, furnizarea gazelor naturale se realizează în baza contractelor de furnizare a gazelor naturale în vigoare la data de 31 decembrie 2014, cu excepţia clauzelor din cuprinsul acestora privind preţul final reglementat.

Până la data de 15.07.2015, furnizorul are obligația de a transmite clienților noncasnici proprii care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate o notificare care va avea ataşată oferta de furnizare cu preţul propus de către acesta începând cu data de 1 septembrie 2015, împreună cu propunerea de contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, aferent furnizării gazelor naturale în regim negociat. Furnizorul trebuie să poată face dovada că a depus toate diligenţele pentru informarea clientului noncasnic propriu care nu şi-a exercitat dreptul de eligibilitate cu privire la semnarea contractului de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, aferent furnizării gazelor naturale în regim negociat.

Acceptare tacită

În situaţia în care clientul noncasnic nu-şi exercită, până la data de 31 august 2015, dreptul de eligibilitate şi nu încheie, cu furnizorul actual sau cu un alt furnizor, un contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, aferent furnizării gazelor naturale în regim negociat, contractul transmis de furnizorul actual se consideră acceptat tacit şi, în consecinţă, încheiat începând cu data de 1 septembrie 2015, în condiţiile prevăzute de art. 1196 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepția situației ȋn care clientul noncasnic comunică acestuia, până la această dată, o solicitare de modificare/completare a condiţiilor/clauzelor contractuale sau refuzul de semnare a contractului.

Sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul furnizorului să modifice/să completeze unilateral contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale transmis clientului, fără încheierea unui act adiţional. Orice intenţie de modificare/completare a clauzelor contractuale se notifică de furnizor clientului noncasnic cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data la care modificarea/completarea urmează să fie efectuată.

Clientul noncasnic are la dispoziţie un termen de 15 zile calendaristice de la data primirii notificării pentru a comunica furnizorului opţiunea sa de acceptare sau neacceptare a noilor condiţii. Neprimirea unui răspuns din partea clientului noncasnic nu este considerată acceptare tacită, iar furnizorul poate denunţa unilateral contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, cu notificarea prealabilă a acestuia.

Model de notificare

Potrivit proiectului de ordin, furnizorii au obligația de a trimite clienților noncasnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate o notificare, după următorul model:


MODEL NOTIFICARE

"Stimate client,

Conform art. 179 alin. (2), lit. a) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2015 preţurile finale reglementate pentru clienţii noncasnici și-au încetat aplicabilitatea.

Astfel, este necesar să vă exercitați dreptul de eligibilitate și să încheiați, cu furnizorul actual sau cu oricare alt furnizor licențiat de gaze naturale ales de dumneavoastră, un contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, aferent furnizării în regim negociat. Acest contract poate fi încheiat prin negociere directă a preţului şi a condiţiilor comerciale sau prin acceptarea unei oferte-tip publicată de un furnizor, ori puteţi să recurgeți la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitaţie/achiziţie publică, printre care menţionăm şi posibilitatea de achiziționare a gazelor naturale prin intermediul pieţelor centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) S.A. sau Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A.

"Lista operatorilor economici, titulari de licenţă de furnizare a gazelor naturale" și "Link-urile către ofertele-tip publicate pe paginile de internet ale furnizorilor" sunt publicate pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, la adresa http://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/informatii-de-interes-public/furnizori-gaze-naturale. " 

În conformitate cu prevederile Ordinului președintelui ANRE nr. 107/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii noncasnici în perspectiva eliminării preţurilor finale reglementate, cu modificările şi completările ulterioare, (se completează cu numele furnizorului) vă asigură furnizarea gazelor naturale, până la data de 31 august 2015, în baza contractului de furnizare a gazelor naturale în vigoare la data de 31 decembrie 2014 și la prețul din oferta propusă, care v-a fost transmisă cu notificările din perioada noiembrie – decembrie 2014.

În cazul în care doriți să încheiați cu societatea noastră un contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, aferent furnizării în regim negociat, vă transmitem, anexate prezentei notificări, oferta noastră de furnizare a gazelor naturale începând cu data de 1 septembrie 2015 şi contractul de vânzare-cumpărare, în două exemplare, pe care vi-l propunem spre semnare. 

În funcţie de opţiunea dumneavoastră, este necesar ca, până la data de 31 august 2015, să ne transmiteți prin (se completează de furnizor cu modalitatea de transmitere):

• un exemplar din contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, semnat de dumneavoastră, în cazul în care acceptați oferta noastră;

• propunerea dumneavoastră de modificare/completare a condiţiilor/clauzelor din contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale;

• refuzul dumneavoastră, în cazul în care nu acceptați oferta societăţii noastre sau optați pentru schimbarea furnizorului de gaze naturale.

Vă atragem atenţia că neexercitarea de către dumneavoastră, până la data de 31 august 2015, a dreptului de eligibilitate prin încheierea unui contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, aferent furnizării în regim negociat sau necomunicarea niciunuia dintre documentele menționate anterior este considerată acceptare tacită, iar (se completează cu numele furnizorului) vă va asigura furnizarea, începând cu data de 1 septembrie 2015, în baza contractului de vânzare-cumpărare a gazelor naturale transmis cu prezenta notificare".

Tag Cloud