Energy Report

Resursele Inseamna Putere

Sun07142024

Last updateSun, 31 Mar 2024 10am

Romana English
Back Home Electricitate Stiri Electricitate Productie si Distributie Care vor fi funcționalitățile obligatorii ale contoarelor inteligente de măsurare a energiei electrice?

Care vor fi funcționalitățile obligatorii ale contoarelor inteligente de măsurare a energiei electrice?

Contoare inteligente

Distribuitorii de energie electrică din România au obligația ca, până în 2020, să instaleze sisteme inteligente de măsurare a energiei electrice pentru cel puțin 80% din clienții lor. Anul viitor se vor implementa proiecte pilot în această privință, iar ulterior, pe baza propunerilor operatorilor de distribuţie, ANRE va aproba, până la sfârșitul anului 2015, programul și calendarul naţional de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă.

Potrivit anexei unui proiect recent de ordin al ANRE, contoarele inteligente care urmează să fie instalate vor trebui să aibă o serie de funcționalități obligatorii.

Astfel, acestea vor trebui să furnizeze clientului şi oricărui terţ desemnat de către consumator citiri din sistem, în vederea gestionării consumului. Este obligatorie furnizarea directă, printr-o interfaţă standardizată, către client sau către oricare terţ desemnat de acesta, în timp util, a unor citiri precise, uşor de înţeles si de utilizat”.

Prin citiri se înțelege evoluția indexelor aferente consumului, cu periodicitate și pentru o perioadă de timp suficientă, stabilită prin contract.

Stocare de date pe o perioadă „rezonabilă”

Aceste citiri trebuie actualizate cu o frecvenţă suficientă pentru a permite ca informaţiile să fie utilizate în vederea realizării de economii de energie, se precizează în anexa respectivă.

De asemenea, se recomandă ca sistemul de măsurare să fie prevăzut cu capacitatea de a stoca datele privind consumul înregistrat pentru o perioadă de timp rezonabilă, conform prevederilor legale specifice în vigoare, pentru a perminte consultarea şi extragerea datelor privind consumul anterior.

La cererea clientului/furnizorului, contra cost, sistemul trebuie să permita o actualizare a datelor de consum la cel puțin 15 minute.

Sistemul trebuie să permită și citirea la distanţă a contoarelor de către operator, atât pentru energia produsă, respectiv injectată în rețea, cât și pentru energia consumată din rețeaua de distribuție.

Comunicare bidirecțională

În plus, trebuie să existe o comunicare bidirecţională între sistemul de măsurare inteligentă şi reţelele externe de întreţinere şi control al sistemului de măsurare, astfel încât să se elimine necesitatea deplasării pentru activități operationale curente, să se poată actualiza de la distanță softul intern al contorului, să se monitorizeze funcționarea contorului, să se culeagă semnalizările generate de acesta, să se sincronizeze referința de timp și să se actualizeze tarifele (evidența consumurilor).

Sistemul trebuie să permită citiri suficient de frecvente pentru ca informaţiile să fie utilizate la planificarea reţelei și la îmbunătăţirea monitorizării activelor reţelei.

„Datele înregistrate de contoare trebuie să fie suficiente pentru a se putea, prin analizarea acestora, optimiza funcţionarea activelor din sistemele de distribuţie şi pentru a creşte eficienţa reţelei. Aceste date permit identificarea rapidă a punctelor în care trebuie intervenit”, se stipulează în documentul citat.

La cererea clientului sau furnizorului, contra cost, sistemele de măsurare inteligentă trebuie să cuprindă structuri tarifare avansate, înregistratoare ale consumului în funcţie de perioadă şi un control financiar de la distanţă, fară a fi trecute prin sistemul informatic al distribuitorului, pentru respectarea confidențialității.

Prin interfața standardizată, se vor prelua datele înregistrate în contor, transpunerea pe tarife realizandu-se cu aplicația din terminalul clientului (dispozitiv de interfață). Valorizarea tarifelor se face de către furnizor, datele fiind disponibile doar către client. Curba de sarcină poate fi element în constituirea corectă a tarifului valorizat către client.

Control de la distanță

Sistemul va trebui să permită controlul de la distanţă al activării și dezactivării alimentării, al debitului și al limitării puterii.

„Această funcţionalitate asigură protecţie privind utilizarea rețelei pentru consumatori, permiţând limitarea sau ajustarea progresivă a puterii consumate. Ea simplifică procesele de conectare şi deconectare, cât si, în funcţie de nevoile furnizorului şi ale clientului, de gestiune a condițiilor de livrare a energiei în relația cu clientul. De asemenea,ea asigură, în mod automat, gestionarea urgenţelor de ordin tehnic care pot afecta reţeaua, cât și limitarea dezechilibrelor în piața de energie electrică”, se spune în anexa proiectului de ordin ANRE.

Protecția datelor și prevenirea fraudelor

Comunicările de date vor trebui să fie securizate.

„Nivelurile ridicate de securitate şi protecție a datelor personale sunt esenţiale pentru toate comunicările dintre dispozitivul de măsurare şi operator, inclusiv în cazul mesajelor transmise prin intermediul contorului către sau dinspre orice dispozitive sau sisteme de control existente, la domiciliul consumatorului”, se precizează în anexă.

Sistemul trebuie să prevină și să detecteze fraudele, respectiv contoarele trebuie să transmită către aplicaţia centrală informaţii legate de accesul neautorizat asupra dispozitivului.

„Această funcționalitate are scopul de a asigura securitatea şi siguranţa în caz de acces neautorizat în sistemul inteligent de măsurare (fie la nivel de contor, fie la nivel de sistem central) și exprimă obligativitatea de a proteja consumatorul, nu doar la tentativa de utilizare neconformă a rețelei, cât și față de frauda informatică. Această funcţionalitate impune obligativitatea de a dota contorul cu mecanism de detectare și semnalizare către sistemul central a tentativelor de fraudare a contorului”, se stipulează în document.

Facilități pentru producția „casnică” de energie regenerabilă

Anexa mai prevede că sistemul ar trebui să faciliteze măsurarea energiei electrice, separat, atât cantitatea absorbită de către client, cât şi cantitatea de energie electrică injectată în reţea de către client. De asemenea, ar trebui să faciliteze măsurarea energiei reactive

Această funcţionalitate este necesară pentru a permite integrarea, fără intervenții suplimentare in retea, a micro-producţiei locale de energie regenerabilă.

„Această funcţie trebuie instalată implicit şi activată/ dezactivată în conformitate cu dorinţele şi nevoile consumatorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare”, se precizează în documentul citat.

Funcționalități opționale (neobligatorii)

• Contoarele ar trebui să aibă funcţia de înregistrare a informaţiilor cu privire la căderile de tensiune şi la durata acestora. Sistemele IT ar trebui să aibă capacitatea de a extrage aceste informaţii şi a le pune la dispoziţia clientului/furnizorului în cazul reclamaţiilor/cererilor de informaţii legate de standardul de performanţă pentru distribuţia energiei electrice.

• Contoarele ar trebui să permită înregistrarea de informatii cu privire la durata depășirii limitelor de tensiune acceptate (înregistrarea orei la care a avut loc depăşirea şi a orei la care s-a revenit la valoarea acceptată). Sistemele IT ar trebui să aibă capacitatea de a extrage aceste informatii si a le pune la dispozitia clientului/furnizorului in cazul reclamatiilor/cereri de informatii, legate de standardul de performanta pentru distributia energiei electrice.

• Datele înregistrate de contoare contribuie la gestionarea pierderilor tehnice şi non-tehnice. Această funcţionalitate este necesară deoarece unul dintre beneficiile principale ale introducerii contorizării inteligente este reducerea pierderilor tehnice, dar în special a celor non-tehnice. Contoarele de balanţă sunt componente necesare pentru implementarea acestei funcţionalităţi.

• Sistemul inteligent de măsurare ar trebui să facă posibilă comunicarea cu aparatele de uz casnic care permit acest lucru, inclusiv cu alte contoare. Comunicaţia modulului ar trebui să se bazeze pe standardele şi protocoalele utilizate în general, iar contorul ar trebui să ofere posibilitatea de setare a programului intern fără a se interveni în modulul de măsurare şi în memoria de stocare a datelor.

• Aplicaţia centrală a sistemului ar trebui să stocheze datele contorizate cel puţin pentru perioada relevantă pentru facturare, reclamaţii sau recuperare a eventualelor datorii

• Datele memorate in contorul trebuie sa fie disponinbile pentru o durata suficient de lunga care sa permita recuperarea acestora in conditii de siguranta in cazul in care nu se reuseste accesarea contorului de la distanta in vederea colectarii datelor (ex. ciclul curent de facturare). Datele stocate în contor trebuie să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la securitatea datelor cu caracter personal.

Tag Cloud