Energy Report

Resursele Inseamna Putere

Sun06162024

Last updateSun, 31 Mar 2024 10am

Romana English
Back Home Stiri pline de energie Stirile Pline de Energie Contabilitate si Fiscalitate Vom subvenționa cu încă 174 milioane lei pierderile și costurile Companiei Naționale a Huilei

Vom subvenționa cu încă 174 milioane lei pierderile și costurile Companiei Naționale a Huilei

Carbune

Guvernul va subvenționa anul acesta cu 174 milioane lei, din banii contribuabililor, pierderile și costurile minelor Petrila, Paroșeni și Uricani din cadrul Companiei Naționale a Huilei (CNH) Petroșani, mine considerate neviabile și care urmează să fie închise până în 2018.

Acest ajutor de stat este, pentru anul 2014, în sumă totală de 173,97 milioane lei și este suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei - Departamentul pentru Energie, se arată în nota de fundamentare a unui proiect de hotărâre de Guvern.

Din această sumă, cea mai mare parte, respectiv 122,403 milioane lei, sunt destinați acoperirii pierderilor aferente producţiei curente de huilă energetică. Suma este acordată pentru o cantitate de huilă energetică reprezentând echivalentul a 1.515.950 gigacalorii, subvenția unitară pe gigacalorie fiind de 80,74 lei.

Pentru acoperirea costurilor exceptionale se acordă 51,526 milioane lei, din care 28,098 milioane lei sunt destinați finanțării lucrărilor de închidere a minelor, 9,800 milioane lei reprezintă facilități pentru pensionari, 9,523 milioane lei – plăți compensatorii și 4,105 milioane lei – costuri de reconversie profesională.

Aprobat de Comisia Europeană

"Departamentul pentru Energie monitorizează nivelul de acordare al ajutorului de stat, astfel încât preţul cărbunelui livrat de unităţile producătoare de cărbune care beneficiază de ajutor să nu fie mai mic decât preţurile cărbunelui de o calitate similară provenit din terţe ţări", se precizează în documentul citat.

În data de 22 februarie 2012, prin Decizia nr. C (2012) 1.020/2, Comisia Europeană a autorizat România să acorde din fonduri publice un ajutor de stat de 1,169 miliarde lei, respectiv aproximativ 270 de milioane de euro, în vederea închiderii minelor de cărbune necompetitive din trei unităţi deţinute de Compania Naţională a Huilei (CNH) SA Petroşani, pe perioada 2011-2018.

Având în vedere obligaţiile asumate de Guvernul României cu instituţiile internaţionale, privind reducerea arieratelor CNH SA Petroşani, începând cu 01.11.2012 s-a înfiinţat Societatea Naţională Închideri Mine Valea Jiului S.A. Petroşani.

Această societate gestionează ajutorul de stat acordat pentru închiderea minelor de cărbune necompetitive, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2011, aprobată prin Legea nr.143/2012.

Inginerii bugetare

La finalul anului trecut, Guvernul a decis ștergerea unei datorii comerciale pe care Complexul Energetic (CE) Hunedoara, aflat în supraveghere specială, o avea față de Compania Națională a Huilei (CNH), societate în curs de lichidare, datorie reprezentând o sumă neplătită de CE Hunedoara pentru cărbunetele energetic livrat de CNH, pentru a evita intrarea în insolvență a complexului energetic și pentru a face societatea mai atractivă pentru privatizare.

Metoda aleasă de Guvern a constat în preluarea, de către CE Hunedoara, a unei părți din restanțele CNH către bugetele statului, în sumă egală cu o datorie comercială a complexului energetic față de CNH și, simultan, stingerea respectivei datorii comerciale a CE Hunedoara față de CNH.

"Datoria fiscală a Companiei Naţionale a Huilei S.A. către bugetul general consolidat se diminuează cu valoarea nominală a obligaţiei preluate de către Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA, respectiv cu suma de 70.238.352,98 lei, iar în acelaşi timp creanţa comercială în valoare de 70.238.352,98 lei, deţinută de către Compania Naţională a Huilei SA asupra Societăţii Complexul Energetic Hunedoara SA, se stinge", se spune în nota de fundamentare.

Compania Naţională a Huilei a intrat în proces de dizolvare şi lichidare voluntară, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 20.02.2013.

În octombrie 2011, Guvernul a mandatat ANAF sa preia active ale exploatărilor miniere Petrila, Paroșeni și Uricani de la CNH în contul unei părți din datoriile bugetare ale societății, procedură convenită cu FMI. Exploatările respective erau considerate mine neviabile, activele acestora preluate de catre ANAF in contul datoriilor bugetare fiind transferate la Ministerul Economiei, care, la rândul său, le-a transmis la o altă entitate, în vederea administrării procesului de închidere a acestora până în anul 2018.

Excedent de cărbune, curent electric scump

În iulie 2013, aproximativ 1.000 de mineri de la Mina Paroşeni, sucursală a Societăţii Naţionale Închideri Mine Valea Jiului (SNIMVJ), au refuzat, după terminarea programului de lucru, să iasă din subteran, nemulţumiţi că reprezentanţii Complexului Energetic Hunedoara nu le preiau cărbunele.

Reprezentanţii CE Hunedoara afirmau, în replică, că nu pot prelua cărbune din Valea Jiului, fiindcă depozitele de la termocentralele Mintia şi Paroşeni sunt pline, iar energia electrică produsă de complex nu se vinde în acea perioadă a anului, fiind scumpă.

La sfârşitul anului 2012, Termocentrala Mintia, parte a CE Hunedoara, a efectuat un import de 455.000 de tone de cărbune despre care un audit, solicitat de directorul complexului, Daniel Andronache, a relevat că nu era oportun.

Situația a fost detensionată, iar minerii au ieșit la suprafață după ce șeful SNIMVJ și-a dat demisia și a fost înlocuit din funcție, iar noul șef le-a prezentat ortacilor un contract prin care societatea va putea vinde cărbune până la sfârşitul anului, în cantitate de 220.000 de tone, la un preț stabilit prin algoritmul impus de legislaţia europeană.

Tag Cloud