Energy Report

Resursele Inseamna Putere

Tue06252024

Last updateSun, 31 Mar 2024 10am

Romana English
Back Home Stiri pline de energie Stirile Pline de Energie Contabilitate si Fiscalitate Guvernul șterge datorii comerciale ale CE Hunedoara pentru cărbunele neplătit livrat de CNH, pentru a evita insolvența complexului

Guvernul șterge datorii comerciale ale CE Hunedoara pentru cărbunele neplătit livrat de CNH, pentru a evita insolvența complexului

CE Hunedoara

Guvernul vrea să șteargă o datorie comercială pe care Complexul Energetic (CE) Hunedoara, aflat în supraveghere specială, o are față de Compania Națională a Huilei (CNH), societate în curs de lichidare, datorie reprezentând o sumă neplătită de CE Hunedoara pentru cărbunetele energetic livrat de CNH, pentru a evita intrarea în insolvență a complexului energetic și pentru a face societatea mai atractivă pentru privatizare, se arată într-un proiect de ordonanță de urgență.

Metoda aleasă de Guvern constă în preluarea, de către CE Hunedoara, a unei părți din restanțele CNH către bugetele statului, în sumă egală cu o datorie comercială a complexului energetic față de CNH și, simultan, stingerea respectivei datorii comerciale a CE Hunedoara față de CNH.

"În prezent, Compania Naţională a Huilei S.A. are asupra Societatăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A. o creanţă certă, lichidă şi exigibilă de 70.238.352,98 lei şi o creanţă aflată în litigiu, în valoare de 14.075.123,52 lei. Aceste creanţe provin din livrări de cărbune energetic din perioada anterioară fuziunii. (...) Compania Naţională a Huilei, la rândul său, înregistrează faţă de bugetul general consolidat datorii cumulate de 4.785.432.240 lei", se arată în nota de fundamentare a proiectului de OUG.

Statul își pasează datorii către sine dintr-un buzunar în altul

Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie, este unic acționar, în numele statului român, la ambele societăți.

Astfel, potrivit documentului citat, CE Hunedoara ar urma să preia o datorie in cuantum de 70.238.352,98 lei pe care CNH o are de achitat către ANAF, reprezentand o parte din obligaţiile fiscale neachitate ale Companiei Naționale a Huilei.

"Datoria fiscală a Companiei Naţionale a Huilei S.A. către bugetul general consolidat se diminuează cu valoarea nominală a obligaţiei preluate de către Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA, respectiv cu suma de 70.238.352,98 lei, iar în acelaşi timp creanţa comercială în valoare de 70.238.352,98 lei, deţinută de către Compania Naţională a Huilei SA asupra Societăţii Complexul Energetic Hunedoara SA, se stinge", se spune în nota de fundamentare.

Pericol de insolvență

Guvernul precizează că, pentru ducerea la îndeplinire a mecanismului instituit mai sus, este nevoie, pe de o parte, de acordul guvernului, iar pe de altă parte de un act normativ la nivel de lege, care să instituie o procedură specială, neprevăzută ca atare în Codul de procedură fiscală.

"În acelaşi timp, se evită şi posibilitatea ca lichidatorul societăţii aflate în lichidare (CNH – n.r.) să declanşeze abuziv o procedură de insolvenţă asupra Societăţii Complexul Energetic Hunedoara SA, din dorinţa de a urgenta încasarea creanţei sale comerciale, dar punând astfel în pericol major succesul procesului de privatizare care se află în curs de desfăşurare", se mai afirmă în nota de fundamentare a proiectului de OUG.

Anul acesta, Guvernul a aprobat strategia de privatizare a CE Hunedoara, prin majorare de capital cu aport de capital privat, urmând a se atrage un investitor strategic care să preia 51% din acțiunile societății.

CE Hunedoara a fost creată în două etape. În prima din acestea, finalizată anul trecut, au fuzionat societățile Electrocentrale Paroșeni și Electrocentrale Deva, iar în cea de-a doua, CE Hunedoara a absorbit Societatea Națională a Huilei.

Datorii mari, salariați mulți

La momentul fuziunii CE Hunedoara, în calitate de societate absorbantă, cu Societatea Naţională a Huilei, în calitate de societate absorbită, datoriile diviziei energetice se ridicau la valoarea de 565.827.347 lei, iar datoriile diviziei miniere erau de 114.994.642 lei.

În prezent, CE Hunedoara are un număr de 7.080 de salariaţi, din care 1.830 la divizia energetică şi 5.114 la divizia minieră. Privatizarea complexului face parte din angajamentele asumate de guvernul Ponta față de FMI.

Compania Naţională a Huilei a intrat în proces de dizolvare şi lichidare voluntară, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 20.02.2013.

În octombrie 2011, Guvernul a mandatat ANAF sa preia active ale exploatărilor miniere Petrila, Paroșeni și Uricani de la CNH în contul unei părți din datoriile bugetare ale societății, procedură convenită cu FMI.

Exploatările respective erau considerate mine neviabile, activele acestora preluate de catre ANAF in contul datoriilor bugetare fiind transferate la Ministerul Economiei, care, la rândul său, le-a transmis la o altă entitate, în vederea administrării procesului de închidere a acestora până în anul 2018.

Excedent de cărbune, curent electric scump

În iulie, aproximativ 1.000 de mineri de la Mina Paroşeni, sucursală a Societăţii Naţionale Închideri Mine Valea Jiului (SNIMVJ), au refuzat, după terminarea programului de lucru, să iasă din subteran, nemulţumiţi că reprezentanţii Complexului Energetic Hunedoara nu le preiau cărbunele.

Reprezentanţii CE Hunedoara afirmau, în replică, că nu pot prelua cărbune din Valea Jiului, fiindcă depozitele de la termocentralele Mintia şi Paroşeni sunt pline, iar energia electrică produsă de complex nu se vinde în acea perioadă a anului, fiind scumpă.

La sfârşitul anului 2012, Termocentrala Mintia, parte a CE Hunedoara, a efectuat un import de 455.000 de tone de cărbune despre care un audit, solicitat de directorul complexului, Daniel Andronache, a relevat că nu era oportun.

Situația a fost detensionată, iar minerii au ieșit la suprafață după ce șeful SNIMVJ și-a dat demisia și a fost înlocuit din funcție, iar noul șef le-a prezentat ortacilor un contract prin care societatea va putea vinde cărbune până la sfârşitul anului, în cantitate de 220.000 de tone, la un preț stabilit prin algoritmul impus de legislaţia europeană.

SNIMVJ are în componenţă trei unităţi miniere - Petrila, Paroşeni şi Uricani, huila extrasă de la aceste mine având un singur cumpărător - Complexul Energetic Hunedoara.

Tag Cloud