Energy Report

Resursele Inseamna Putere

Thu12072023

Last updateFri, 17 Nov 2023 10am

Romana English
Back Home Preturi Benzina Stiri Preturi Benzina Preturi Utilitati Vom intra în al patrulea an consecutiv în care ne vom încălzi pe datorie de la Rezervele de Stat

Vom intra în al patrulea an consecutiv în care ne vom încălzi pe datorie de la Rezervele de Stat

Centrale de stat imprumut combustibili

Guvernul a elaborat un proiect de ordonanță de urgență care prevede că 12 producători de energie termică controlați de stat, care aprovizionează orașe mari ale României, printre care și Capitala, vor putea să împrumute în total, din rezerva de stat, 887 milioane de tone de cărbune energetic și peste 112 milioane de tone de păcură, pentru a putea face față majorării consumului de energie termică pe perioada iernii, în condițiile în care stocurile proprii ale centralelor respective sunt insuficiente în acest scop.

Cantitățile menționate urmează să fie scoase cu titlu de împrumut de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, până la data de 31 octombrie 2014.

"În cazul nerestituirii împrumutului prevăzut la art. 1, operatorii economici vor suporta, pentru primele 30 de zile, penalităţi de întârziere de 0,25% pe zi din valoarea produsului prevăzută în contractul de împrumut, după care Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va emite facturi pentru valoarea produselor calculate la preţurile pieţei, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată luând naştere, prin derogare de la prevederile art. 134˄2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, la încasarea parţială sau totală a facturii", se stipulează în proiectul de OUG.

În preambulul proiectului de OUG se precizează că capacitatea utilă reală de stocare din centrale este ocupată în proporţie de 70% la cărbune, respectiv 50% la păcură, de stocurile rezervă de stat, astfel încât capacităţile proprii utile reale ale centralelor devin insuficiente asigurării unei funcţionări în bune condiţii pe perioada de iarnă.

"(...) achiziţionarea de combustibili în această perioadă conduce la blocarea unor sume de bani, la degradarea cărbunelui energetic stocat şi la blocarea spaţiului de depozitare al centralelor. (...) Necesitatea adoptării unor măsuri pentru corelarea consumurilor de energie electrică şi termică potrivit Programului de iarnă în domeniul energetic, pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada octombrie 2013 – martie 2014, pentru asigurarea necesarului de combustibil, precum şi pentru evitarea eforturilor financiare mari pentru producătorii de energie electrică, care ar avea influenţe negative asupra preţului de cost suportat de populaţie la energia electrică şi termică, justifică promovarea prezentului act normativ, astfel încât să poată fi aprobat de Guvern până la data începerii sezonului friguros. Neluarea acestor măsuri urgente poate pune în pericol funcţionarea sigură şi stabilă a Sistemului Electroenergetic Naţional, precum şi alimentarea populaţiei cu căldură", se spune în nota de fundamentare a proiectului de OUG.

În lunile de iarnă din 2014 se va intra în al patrulea an consecutiv când centralelor termice de stat li se permite să împrumute combustibili de la rezerva de stat pentru a putea face față majorării consumului de energie termică în sezonul friguros. O astfel de măsură a fost luată pentru prima dată în 2010 și reluată în fiecare din anii următori, iar pentru o serie de centrale, scadențele împrumuturilor au fost prelungite succesiv, prin ordonanțele de urgență ulterioare.

Astfel, în proiectul de OUG se precizează că împrumutul cantităților de cărbune energetic pentru Regia Autonomă pentru Activități Nucleare și Societatea Comercială “C.E.T. Govora” S.A., respectiv păcură pentru Regia Autonomă pentru Activități Nucleare, Societatea Comercială “C.E.T. Govora” S.A. și Societatea Comercială “Electrocentrale Oradea” S.A., se poate face până la data de 31 martie 2014, numai după restituirea cantităților de combustibili aprobate și împrumutate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2012, aprobată și modificată prin Legea nr. 106/2013.

De asemenea, pentru cantităţile de combustibili împrumutate şi nerestituite de unii operatori economici, termenul de restituire, prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2012 (31 octombrie 2013), se prorogă până la data de 31 mai 2014.

"Având în vedere că, în această perioadă, centralele termice şi electrice constituie şi stocuri proprii pentru perioada de iarnă, iar refacerea stocurilor rezervă de stat se desfăşoară cu dificultate, este necesară prorogarea termenului prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2012 până la data de 31 mai 2014, pentru cantităţile de combustibili împrumutate şi nerestituite de unii operatori economici cuprinşi în anexa la OUG nr.60/2012, acolo unde este cazul. De asemenea, acestea au implicaţii în majorarea costului de producere a MW, datorită aplicării penalităţilor prevăzute la art.2 din actul normativ menţionat, fapt care va conduce şi la majorarea costului de producţie a gigacaloriei", se menționează în nota de fundamentare.

Nr. crt. Operatorul economic Cantitatea ce va fi împrumutată (tone)
Cărbune energetic Păcură
1. Societatea Comercială „Electrocentrale Bucureşti“ S.A. - 50.000,000
2. Societatea Comercială „Electrocentrale Galaţi“ S.A. - 15.500,000
3. Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin 377.000,000 12.429,715
4. Societatea Comercială „C.E.T. Arad“ S.A. 100.000,000 -
5. Societatea Comercială „C.E.T. Hidrocarburi“ S.A. Arad - 3.000,000
6. Societatea Comercială „C.E.T. Govora“ S.A. 250.000,000*) 5.000,000*)
7. Societatea Comercială „Electrocentrale Oradea“ S.A. 60.000,000 6.500,000*)
8. Societatea Comercială „Dalkia Termo Prahova“ S.R.L. - 14.000,000
9. Societatea Comercială „Compania Locală de Termoficare COLTERM“ S.A. Timișoara 100.000,000 1.000,000
10. Societatea Comercială „Modern Calor“ S.A. Botoșani - 1.000,000
11. Societatea Comercială „Termica Brad“ S.A. - 2.500,000
12. Societatea Comercială „Dalkia Termo Iași“ S.A. - 1.395,897
TOTAL 887.000,000*) 112.325,612*)

*)cu condiţia restituirii cantităţilor aprobate la împrumut prin Ordonanaţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2012, aprobată şi modificată prin Legea nr. 106/2013

Tag Cloud