Energy Report

Resursele Inseamna Putere

Tue07162024

Last updateSun, 31 Mar 2024 10am

Romana English
Back Home Stiri pline de energie Stirile Pline de Energie Contabilitate si Fiscalitate Transelectrica propune distribuirea a 55,5% din profit drept dividende

Transelectrica propune distribuirea a 55,5% din profit drept dividende

Transelectrica plan dezvoltare 10 ani

Conducerea Transelectrica SA, societate administrată în sistem dualist, propune pentru 2014 acordarea unui dividend de 2,8 lei/acțiune, suma totală distribuită acționarilor urmând a echivala cu 55,5% din profitul exercițiului companiei pe anul trecut (370 milioane lei)

Astfel, valoarea totala a dividendelor ce vor fi alocate acționarilor CNTEE Transelectrica SA, persoane juridice și fizice, române și străine, este de 205.490.698 lei, reprezentând 75% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit și acoperirea destinațiilor, respectiv rezerva legala, și alte repartizări prevăzute de lege.

Potrivit unui comunicat al companiei, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal în vigoare, la plata efectivă a dividendelor, impozitul pe dividend urmează a fi reținut la sursă de către CNTEE Transelectrica SA și virat la bugetul de stat.

Deși Transelectrica SA susține că va plăti dividendele cuvenite acționarilor cu începere din data de 29 iunie 2015, într-o notă compania precizează că: "în mod transparent, CNTEE Transelectrica SA informeaza actionarii cu privire la faptul ca estimeaza ca se va afla în imposibilitate obiectiva de a respecta termenele legale prevazute de legislația secundara în vigoare la data prezentei din urmatoarele motive:

  • considerand art. 1293 din Regulamentul 1/2006 al CNVM, cu modificarile și completarile ulterioare care prevede ca, in cazul dividendelor, "data plații trebuie stabilita de emitent astfel incat aceasta data sa fie intr-o zi lucratoare ulterioara cu eel mult 3 zile lucratoare datei de inregistrare" și
  • coroborand cu faptul ca Depozitarul Central (DC) eliberează Registrul acționarilor pentru data de referință/înregistrare, la cererea Emitentului, în 3 zile lucrătoare de la data de înregistrare,
  • și, de asemenea, coroborand cu faptul ca distribuția de dividende implica prelucrarea informaiilor cuprinse in Registrul actionarilor, in sensul calcularii dividendului cuvenit fiecarui acționar și al stabilirii cotelor de impozitare corespunzatoare, aferente acționarilor persoane fizice și juridice, rezidente/nerezidente și colectarea și analizarea documentatiei aferenta solicitarilor de plata dividende.

Sesizandu-se inaplicabilitatea obiectiva a actualelor prevederi, atat Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central cat și emitenții au propus modificari la Proiectul regulamentului pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii și operatiunile cu valori mobiliare."

Tag Cloud