Energy Report

Resursele Inseamna Putere

Wed04242024

Last updateSun, 31 Mar 2024 10am

Romana English
Back Home Stiri pline de energie Stirile Pline de Energie Batalia pe Resurse Plătim peste jumătate de miliard de euro pentru ineficienţa sistemului centralizat de încălzire. Guvernul a aprobat schema de ajutor

Plătim peste jumătate de miliard de euro pentru ineficienţa sistemului centralizat de încălzire. Guvernul a aprobat schema de ajutor

bani ar

Guvernul a aprobat prin Ordin schema de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie.

Valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în perioada 2014-2019, potrivit schemei actuale, este de 2.570 milioane lei (circa 580 milioane de euro). De semenea, numărul estimat al beneficiarilor schemei este de maximum 55 de operatori economici.

Schema cuprinde condiţiile de acordare a ajutoarelor de stat, pentru acoperirea, în perioada 2014-2019, a costurilor înregistrate de către operatorii economici ca urmare a prestării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

Prezenta schemă este exceptată de la obligaţia notificării conform prevederilor Deciziei Comisiei 2012 / 21 / UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui astfel de serviciu.

Veniturile din prestarea serviciilor publice reprezentate de livrarea energiei termice la preţuri/tarife reglementate către consumatori sunt mai mici decât costurile pe care le implică aceste activităţi, astfel încât se înregistrează pierderi din prestarea serviciului public. Întrucât societăţile sunt obligate să ţină contabilitatea de gestiune cu înregistrarea separată a activităţilor desfăşurate, în Ordin se arată că se elimină orice posibilă compensare încrucişată.

În perioada 2006-2013 activitatea de prestare a serviciului public general a înregistrat pierderi cauzate de tarifele de producere, transport, distribuţie, furnizare de energie termică stabilite de autorităţile de reglementare pentru energia termică livrată populaţiei şi costurile reale înregistrate în activitatea operatorilor economici.

Se previzionează că şi perioada 2014-2019 va fi caracterizată de incapacitatea de acoperire a costurilor determinate de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică.

Prestarea serviciilor publice de interes economic general are la bază licenţe emise de ANRE şi/sau ANRSC.

Încredinţarea serviciului public de interes economic general se realizează de autorităţile publice locale.

 

Tag Cloud