Energy Report

Resursele Inseamna Putere

Thu07252024

Last updateSun, 31 Mar 2024 10am

Romana English
Back Home Electricitate Stiri Electricitate Energie Nucleara Acționarii Nuclearelectrica discută tragerea la răspundere a doi foști directori generali pentru prejudicii constatate de Curtea de Conturi

Acționarii Nuclearelectrica discută tragerea la răspundere a doi foști directori generali pentru prejudicii constatate de Curtea de Conturi

Nuclearelectrica S1 2014

AGA de la Nuclearelectrica din 15 iunie va lua în discuție tragerea la răspundere a doi foști directori generali ai societății, care au ocupat funcția respectivă în perioada 2007-2011, pentru prejudicii constatate de Curtea de Conturi.

Astfel, în AGA se va discuta "Aprobarea atragerii răspunderii persoanelor care au ocupat funcția de Director general al SNN în perioada 2007 – 2011, în aplicarea măsurii dispuse conducerii S.N. Nuclearelectrica S.A. prin Decizia nr. 14/2012 pentru aplicarea măsurilor de valorificare a constatărilor din Raportul de control al Curții de Conturi nr. 4739 din 16.05.2012, cu tema “Controlul privind situația, evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului pentru perioada 2009-2011“, pentru recuperarea prejudiciului constatat de Curtea de Conturi", potrivit unui anunț al Nuclearelectrica, remis Bursei de Valori București.

În aceeași AGA se va mai lua în discuție "Aprobarea demarării acțiunii în răspundere, în conformitate cu prevederile art. 155 din Legea nr. 31/1990, împotriva persoanelor care au ocupat funcția de Director general al SNN în perioada 2007 – 2011, pentru recuperarea prejudiciului S.N. Nuclearelectrica S.A. în cuantum estimat de Curtea de Conturi în valoare de 139.195 euro (571.087 lei), la care se va adăuga dobânda legală cu titlu de beneficiu nerealizat și actualizarea cu indicele de inflație, reprezentând contravaloarea a 2 polițe de asigurare încheiate pentru administratori, inclusiv persoane din afara societății, fără a avea bază legala pentru încheierea lor".

În intervalul menționat, funcția de director general al Nuclearelectrica a fost ocupată, succesiv, de către Teodor Chirică, în perioada 2005 – 2009, și de Pompiliu Budulan, în perioada 2009 – 2011.

Budulan a demisionat din funcția de director general al Nuclearelectrica în decembrie 2011, după ce presa a relatat că fiica sa, Izabela Budulan, a fost numită director tehnic al Nuclearelectrica. Budulan s-a apărat spunând că în organigrama companiei nu există această funcţie și că fiica sa a deţinut o poziţie în departamentul de strategie-dezvoltare al Nuclearelectrica, poziție în care fusese angajată în 2009, în urma unui concurs.

În raportul său anual pe 2011, Curtea de Conturi precizează că a descoperit mai multe nereguli la Nuclearelectrica și la sucursalele sale.

Astfel, în raport se vorbește despre nerealizarea de către societate de venituri în sumă de 1,06 milioane lei, pentru care au fost calculate dobânzi legale, în sumă de 101.000 lei, prin vânzarea energiei electrice la un preţ în care nu a fost inclus tariful zonal aferent serviciului de transport pentru introducerea de energie electrică în reţea (TG), în vigoare la data facturării.

Altă problemă constatată de Curtea de Conturi a fost necalcularea de penalităţi de întârziere, în sumă de 3,172 milioane lei şi dobânzi, în sumă de 1,455 milioane lei, ca urmare a nerecuperării la termen a creanţelor înregistrate din vânzarea energiei electrice.

Curtea de Conturi a mai constatat la Nuclearelectrica:

• efectuarea de plăţi suplimentare, în sumă estimată de 124 mii lei, prin: acceptarea la plată a unor servicii de întreţinere spaţii verzi, pe o suprafaţă de 66.520 mp, în intervalul octombrie-aprilie, când nu se justifică tăierea ierbii (14 mii lei); 
• acceptarea la plată a unor servicii de transport căi ferate uzinale şi auto supraevaluate, facturate în alte condiţii decât cele stabilite prin contractul de prestări servicii încheiat (30 mii lei); 
• acceptarea la plată a unor servicii de exploatare, întreţinere şi reparaţii a sistemului de termoficare şi a instalaţiilor termice şi sanitare, pentru locuinţele proprietate SN Nuclearelectrica SA, din oraşul Cernavodă, supraevaluate, respectiv prin decontarea în plus a unui număr de 13.784 ore (21 mii lei); 
• acceptarea la plată a unor servicii de reparaţii capitale la electropompele tip Aversa, realizate în subcontractare la preţuri mai mici decât cele stabilite prin contractul încheiat cu SN Nuclearelectrica SA (59 mii lei), contrar prevederilor HG nr. 925/2006;
• efectuarea de plăţi nelegale în sumă de 571 mii lei, reprezentând contravaloarea a 2 poliţe de asigurare de tipul D&O, încheiate pentru persoanele care deţin funcţia de administratori şi directori ai SN Nuclearelectrica SA (inclusiv pentru persoane din afara societăţii), fără a se nominaliza numărul de persoane asigurate şi numele acestora, contrar prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale;
• majorarea nejustificată a cheltuielilor de exploatare cu suma de 228 mii lei, reprezentând cheltuieli de deplasare efectuate în alte condiţii decât cele legale, respectiv 214 mii lei – diurnă acordată la un nivel superior faţă de cel stabilit prin HG nr. 518/1995 şi 14 mii lei – contravaloarea transportului cu taxi, în condiţiile în care aveau dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dus-întors pe distanţa dintre aeroport şi locul de cazare, doar cu mijloacele de transport în comun.

La Sucursalele Societăţii Naţionale Nuclearelectrica SA, Curtea de Conturi a constatat:

• neefectuarea inventarierii tuturor elementelor patrimoniale la termenele şi în condiţiile stabilite de lege, respectiv neinventarierea activelor fixe corporale de natura „Terenuri şi amenajări la terenuri”; 
• plăţi nelegale, în sumă de 215 mii lei, pentru situaţii de lucrări în care s-au înscris cantităţi de lucrări mai mari decât cele real executate - Sucursala Fabrica de Combustibil Nuclear Piteşti; 
• necalcularea, neînregistrarea în evidenţa contabilă şi neîncasarea de penalităţi de întârziere, pentru neplata facturilor la termenele stabilite prin contractele de închiriere - Sucursala Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă;
• plăţi nelegale în sumă de 15 mii lei, pentru lucrări de deratizare, dezinsecţie şi erbicidare, în afara perioadei în care contractul producea efecte legale - Sucursala Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă; 
• plăţi nelegale, în sumă de 209 mii lei, pentru situaţii de lucrări în care s-au inclus elemente de cheltuieli suplimentare faţă de cele din devizele ofertă negociate, respectiv contravaloarea unui adaos comercial de 6% la valoarea materialelor achiziţionate pentru executarea lucrărilor, precum şi a unui spor de manoperă de 15% - Sucursala Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă.

Tag Cloud