Energy Report

Resursele Inseamna Putere

Sat06222024

Last updateSun, 31 Mar 2024 10am

Romana English
Back Home Electricitate Stiri Electricitate Energie Electrica ANRE raportează scumpirea „cu succes” a energiei. Putea fi mai rău, însă noroc cu piața liberă

ANRE raportează scumpirea „cu succes” a energiei. Putea fi mai rău, însă noroc cu piața liberă

Haos in Balcani

Majorarea tarifelor reglementate din energie electrică a dus la scumpirea electricității pentru consumatorii noncasnici, iar scumpirea putea fi chiar mai mare, dacă prețurile de tranzacționare pe piața concurențială nu ar fi scăzut în ultimele luni din 2012.

Începând cu 1 ianuarie 2013, prin introducerea și a unui tarif concurențial, corelată cu creșterea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizori consumatorilor finali care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate și cu creșterea tarifelor pentru serviciile de transport, distribuție, sistem și serviciile prestate de operatorul piețelor centralizate de energie electrică, a rezultat o majorare a prețului mediu al energiei electrice facturate consumatorilor noncasnici, spune Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Pe de altă parte, prețurile cu care furnizorii au achiziționat de pe piața concurențială energie electrică destinată alimentării consumatorilor noncasnici (agenți economici) care nu uzează de dreptul de a-și alege furnizorul au fost cu până la 34% mai reduse în ultimul trimestru al anului trecut decât cele estimate inițial de către companiile de furnizare, astfel încât tarifele concurențiale pentru respectivii consumatori au fost reduse corespunzător în primul trimestru al acestui an, reiese dintr-un raport al ANRE.

Începând cu data de 1 septembrie 2012, furnizorii de ultimă instanță (FUI) prezintă separat în factura consumatorilor noncasnici care nu uzează de dreptul de eligibilitate, alții decât cei casnici și cei asimilați consumatorilor casnici, un nou tarif de energie electrică, denumit „Componenta de piață concurențială” (CPC).

ANRE stabilește cantitățile de energie electrică ce urmează a fi achiziționate din piața reglementată, respectiv concurențială, de către furnizori, pe baza consumului de energie electrică prognozat de către aceștia, corelat cu etapa de eliminare a tarifelor reglementate pentru categoriile de consumatori casnici, respectiv noncasnici.

Cantitatea de energie electrică ce trebuie achiziționată de pe piața concurențială se stabilește prin aplicarea unui coeficient subunitar, corelat cu etapa de eliminare a tarifelor reglementate prevăzută în calendar și cu categoria de consumatori noncasnici sau casnici, la cantitățile de energie electrică prognozate a fi consumate în perioada respectivă. Cantitatea de energie electrică astfel determinată va fi facturată consumatorului, distinct pe factura de energie electrică, cu tariful concurențial.

Potrivit calendarului de eliminare a tarifelor reglementate menționat mai sus, procentul de achiziție a energiei electrice din piața concurențială, pentru consumatorii noncasnici care nu uzează de dreptul de eligibilitate, a fost de 15% pentru perioada 01.11.2012 – 31.12.2012 și de 30% pentru intervalul 01.01.2013 - 31.03.2013.

„Precizăm că, pentru prima etapă de eliminare a tarifelor reglementate pentru consumatorii noncasnici care nu uzează de eligibilitate, avizarea tarifelor CPC s-a realizat doar pe o perioadă de 2 luni, respectiv pentru perioada 01.09.2012 – 31.10.2012, deoarece s-a constatat că prețurile de achiziție a energiei electrice de pe piața concurențială aveau valori ridicate la sfârșitul lunii august 2012, ca urmare a unui deficit de ofertă pe piețele centralizate de energie electrică, determinat, în principal, de condițile hidrologice severe, care au condus și la declararea forței majore de către SC Hidroelectrica SA”, se arată în raportul ANRE.

Statul garantează acoperirea costurilor și un profit de 2,5%

Potrivit noii legi a energiei, furnizorii au solicitat ANRE avizarea tarifelor concurențiale, pe niveluri de tensiune, pentru consumatorii noncasnici care nu uzează de dreptul de eligibilitate, pentru perioadele noiembrie - decembrie 2012 și ianuarie – martie 2013.

„Furnizorii au fundamentat tariful concurențial pe baza costurilor estimate cu achiziția de energie electrică din piața concurențială, la care au adăugat costurile pentru serviciul de transport, serviciul de sistem și serviciile prestate de operatorul pieței centralizate, costurile pentru serviciul de distribuție, costurile pentru serviciul de furnizare și un profit de 2,5%, potrivit legislației în vigoare, precum și o corecție a tarifului, dacă a fost cazul, calculată ca diferență dintre costurile estimate și cele realizate”, explică ANRE.

Costurile cu achiziția energiei electrice au fost estimate de furnizori ținând seama de cantitățile ce urmau a fi achiziționate pe piețele centralizate menționate și de prețurile medii aferente.

În urma analizei efectuate de ANRE pentru perioada 01.09.2012 - 31.10.2012 privind prețurile de achiziție de energie electrică de pe piața concurențială, estimate și realizate de fiecare furnizor, a rezultat o diminuare de până la 34% a prețului de achiziție efectiv realizat față de cel estimat, astfel că, la fundamentarea tarifelor concurențiale pentru perioada 01.01.2013-31.03.2013, trei furnizori, respectiv S.C. CEZ Vânzare S.A., S.C. Enel Energie Muntenia S.A. și S.C. Enel Energie S.A. au transmis corecția tarifelor concurențiale, calculată ca diferență dintre costurile estimate și cele realizate.

ANRE mai arată că, față de valorile tarifelor concurențiale avizate pentru perioada 01.09.2012 – 31.10.2012, cu o singură excepție, furnizorii au propus o scădere a valorilor acestora pentru perioada 01.11.2012 – 31.12.2012, ca urmare a scăderii prețurilor medii de ofertare/ tranzacționare a energiei electrice pe piețele centralizate, scăderea maximă solicitată fiind de -17,48%.

De asemenea, față de valorile tarifelor concurențiale avizate pentru perioada 01.11.2012 - 31.12.2012, toți furnizorii au propus o scădere a valorilor tarifelor pentru perioada 01.01.2013-31.03.2013, ca urmare a reducerii prețurilor de tranzacționare pe piețele centralizate, scăderea maximă solicitată fiind de -17,44%.

Și-au îndeplinit obligațiile asumate

Potrivit ANRE, scopurile introducerii componentei de piață concurențială (a tarifului concurențial) pentru consumatorii noncasnici care nu uzează de dreptul de eligibilitate au fost reflectarea performanțelor furnizorilor pe piața concurențială, informarea consumatorilor cu privire la existența și evoluția pieței concurențiale, precum și la performanțele furnizorilor care îi deservesc, reducerea riscului financiar al furnizorului, având în vedere posibilitatea de actualizare trimestrială a componentei tarifare, care ar trebui să reflecte costul achiziției energiei electrice în sistem concurențial, permiterea implementării graduale a prețurilor concurențiale pentru fiecare tip de consumator, evitându-se creșterile bruște și semnificative ale prețurilor la consumatorii finali de energie electrică și atenuarea șocurilor determinate de cresterea prețurilor pe piața angro de energie electrică.

„(...) putem afirma că au fost îndeplinite angajamentele asumate de Guvernul României față de instituțiile europene, fiind respectat calendarul de eliminare a tarifelor reglementate de energie electrică”, se afirmă în raportul ANRE.

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2013, prin aplicarea tarifului concurențial, corelat cu creșterea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizori consumatorilor finali care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate și cu creșterea tarifelor pentru serviciile de transport, distribuție, sistem și serviciile prestate de operatorul piețelor centralizate de energie electrică, a rezultat o majorare a prețului mediu al energiei electrice facturate consumatorilor noncasnici, conchide ANRE.

Tag Cloud