Energy Report

Resursele Inseamna Putere

Tue07162024

Last updateSun, 31 Mar 2024 10am

Romana English
Back Home Stiri pline de energie Stirile Pline de Energie Batalia pe Resurse Ponta vrea controlul exclusiv al PSD în energie, prin îndepărtarea liberalilor de la "butoane"

Ponta vrea controlul exclusiv al PSD în energie, prin îndepărtarea liberalilor de la "butoane"

Ponta Antonescu energie

Ministrul delegat pentru Energie, conducător al Departamentului pentru Energie din Ministerul Economiei, va avea atribuții exclusive în ceea ce privește inițierea și avizarea proiectelor de acte normative din domeniul energetic, respectiv contrasemnarea celor adoptate, eliminându-se prevederea legală în prezent în vigoare potrivit căreia proiectele și legile respective trebuie supuse spre semnătură și aprobare, respectiv contrasemnătură, și ministrului Economiei. Consecința este că PSD, care controlează în prezent Departamentul pentru Energie, prin ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niță, va putea iniția de unul singur, fără partenerii de guvernare de la PNL, care dețin portofoliul Ministerului Economiei, acte normative de cea mai mare importanță atât pentru economie, cât și pentru bugetul de stat, cum ar fi privatizarea companiilor energetice de stat, subvențiile acordate producătorilor de energie regenerabilă sau legislația privind tarifele la curent electric și gaze naturale.

Modificarea legislativă apare într-un proiect de lege elaborat de Guvern.

În expunerea de motive a proiectului se arată că prevederea legală în prezent în vigoare potrivit căreia ministrul delegat pentru Energie poate să inițieze şi să avizeze proiecte de act normative din domeniul său de activitate, „respectiv să le contrasemneze, dar împreună cu conducătorul ministerului ”, nu mai asigură o fundamentare adecvată a semnării şi de către ministrul Economiei a proiectelor de acte normative iniţiate de Departamentul pentru Energie.

"Supunerea spre semnare a proiectelor de acte normative inițiate de Departamentul pentru Energie și Ministerului Economiei, în condițiile în care Departamentul, în calitate de organ de specialitate cu personalitate juridică, are atribuţii exclusive în coordonarea la nivel naţional a domeniilor energetic şi resurselor energetice, nu se mai justifică, excluzând domeniul de competențe al acestuia și constituind o etapă care prelungește nejustificat procesul de avizare al proiectelor de acte normative", se afirmă în documentul citat.

Departamentul este de fapt un Minister al Energiei

În expunerea de motive se mai spune că, în condiţiile în care legiuitorul a dispus expres, prin art.4 alin. 32 din Legea nr.71/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2012, că ministrul delegat pentru Energie reprezintă Departamentul pentru Energie în justiţie, îndeplinește atribuțiile de instituție publică implicată în domeniul privatizării pentru societăți naționale și comerciale, companii naționale și regii autonome cu obiect de activitate din domeniul energiei, este justificată şi excluderea Ministerului Economiei ca avizator al proiectelor inițiate de Departament.

"Astfel, prin derogare de la prevederile art .15 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2012, se impune ca proiectele de acte normative iniţiate în cadrul Departamentului pentru Energie să fie semnate şi contrasemnate numai de ministrul–delegat pentru energie", se afirmă în expunerea de motive a proiectului de lege.

Guvernul susține că acestă masură se impune având în vedere domeniul specific al sectorului energetic, pentru care ministrul delegat pentru Energie are compeţente exclusive, urmând ca avizul ministrului economiei să fie solicitat numai pentru proiectele de acte normative în care Ministerul Economiei are calitatea de autoritate interesată în aplicarea acestora, în funcţie de implicarea în obiectul reglementării.

"Această propunere de completare, prin care ministrul delegat pentru Energie are compeţente exclusive, nu instituie un nou statut juridic al Departamentului pentru Energie, care să excludă subordonarea instituită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2012 (față de Ministerul Economiei – n.r.). Departamentul pentru Energie funcţioneză în cadrul Ministerului Economiei, finanţarea acestuia efectuând-se prin bugetul ministerului, iar ministrul delegat indeplineşte atribuţiile ordonatorului principal de credite în domeniile pentru care a fost învestit", arată Guvernul.

Astfel, "prin proiectul de act normativ se doreste instituirea prevederii privind iniţierea şi avizarea exclusivă de către ministrul delegat pentru Energie a proiectelor de acte normative, respectiv contrasemnarea actele normative adoptate potrivit legii, corespunzător domeniilor pentru care a fost învestit".

Cașcaval mare = tensiuni mari

În urma negocierilor pentru formarea guvernului USL, Ministerul Economiei a revenit PNL, iar cele două departamente cu statut special din cadrul ministerului au fost adjudecate de PSD (Energie) și PC (IMM-uri). Într-o fază inițială a discuțiilor, domeniul energetic urma să fie coordonat de un minister aparte.

În prezent, Ministerul Economiei este condus de către liberalul Andrei Dominic Gerea, iar Departamentul pentru Energie – de către Constantin Niță (PSD).

Încă de la preluarea mandatelor au apărut tensiuni între liberali și pesediști cu privire la raporturile dintre Ministerul Economiei și Departamentul pentru Energie.

Astfel, încă din ianuarie anul acesta, ministrul liberal de atunci al Economiei, Varujan Vosganian, se arăta nemulțumit de faptul că PSD, prin Departamentul pentru Energie condus de Constantin Niță, și-a adjudecat, practic, cea mai consistentă parte din portofoliul de întreprinderi al ministerului.

„Misiunea miniştrilor delegaţi a creat oarecare confuzie, a lăsat sentimentul că această instituţie a fost inventată ca să destabilizeze miniştrii liberali de atribuţiile lor”, spunea Vosganian. În replică, preşedintele PSD, Victor Ponta, l-a atenționat pe Vosganian că „dacă cineva e nemulţumit de structura Guvernului, nu-l ţine nimeni cu forţa. Poate să plece. Dacă e vreun ministru nemulţumit de ceea ce face, am spus că nu-l ţine nimeni cu forţa”.

Contre PNL-PSD

Ulterior, în aprilie, ministrul delegat pentru Energie, Cionstantin Niță, a declarat că Departamentul pentru Energie va fi independent de Ministerul Economiei, condus de liberalul Varujan Vosganian.

”Până în 15 mai sperăm să fie aprobată HG de funcţionare a Departamentului pentru Energie. Va fi o instituţie separată, independentă de Ministerul Economiei”, a spus Constantin Niță. În replică, Vosganian a spus că Departamentul nu va fi separat de Ministerul Economiei, ca minister aparte, pentru că aceasta ar implica votul Parlamentului pentru înființarea noului minister.

”Probabil că domnul Niță a vrut să spună că este independent. Potrivit legii, el poate să inițieze acte normative, el poate să dea ordine de ministru și probabil că asta îi asigură independența de facto și probabil că de aceea a zis. Nu poate să fie un minister nou, pentru că trebuie să treci prin Parlament legea de funcționare a Guvernului”, a declarat atunci Vosganian.

În luna martie, Parlamentul a modificat ordonanța de urgență de funcționare a Guvernului, conferind, prin lege, miniștrilor delegați dreptul de a emite ordine de miniștri și alte dispoziții independent de miniștrii-șefi de portofoliu.

Anterior, ministrul Economiei, Varujan Vosganian, avertizase că, prin această modificare, în loc de un singur minister al Economiei urmează să se vorbească de trei entități separate.

Ce spune legislația în vigoare

În conformitate cu art.4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2012, în cadrul Ministerului Economiei s-a înfiinţat Departamentul pentru Energie, ca organ de specialitate, cu personalitate juridică, finanţat prin bugetul ministerului, cu atribuţii în coordonarea la nivel naţional a domeniilor energetic şi resurselor energetice.

Conform art.1 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.429/2013, Departamentul pentru Energie este organizat în cadrul Ministerului Economiei , aplicând strategia şi programul de guvernare în domeniul energiei, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici.

Conform art.4 alin.(3^1) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.96/2012, conducerea Departamentului pentru Energie se exercită de către ministrul delegat pentru Energie.

Conform art.3 alin (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, miniștrii-delegați fac parte din Guvern, cu însărcinări speciale pe lângă primul-ministru.

Prin alin.(3^3) art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2012 se dispune că, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul delegat poate să emită ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.

Astfel, prin modificările aduse Legii nr.90/2001prin Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.96/2012, atribuțiile miniştrilor nu sunt restrânse, rezultând că natura instituţiei delegării nu este schimbată, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege prin care ministrul delegat pentru Energie capătă atribuții exclusive în ceea ce privește inițiativele legislative din domeniul energetic.

”Dar, prin dispoziţiile Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.96/2012, sunt atribuite miniștrilor–delegați competenţe identice cu ale miniştrilor. Astfel, ministrul delegat pentru Energie exercită conducerea Departamentului pentru Energie, reprezintă Departamentul pentru Energie în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie, angajează ministerul în raporturile cu terţii, inițiaza, avizează și contrasemnează proiecte de act normative din domeniul său de activitate și emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii”, se spune în expunerea de motive.

Tag Cloud