Energy Report

Resursele Inseamna Putere

Tue11282023

Last updateFri, 17 Nov 2023 10am

Romana English
Back Home Electricitate Stiri Electricitate Energie Electrica Ne vom putea schimba furnizorul de electricitate chiar dacă avem facturi restante la curent. Procedura este gratuită

Ne vom putea schimba furnizorul de electricitate chiar dacă avem facturi restante la curent. Procedura este gratuită

contor

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, miercuri, un ordin legat de procedura de schimbare a furnizorului de electricitate, care prevede, printre altele, posibilitatea înlocuirii firmei de furnizare în orice zi calendaristică, scurtarea procedurii şi eliminarea condiţiei privind plata facturii.

Astfel, consumatorii finali de curent electric își vor putea schimba furnizorul de energie chiar dacă au datorii restante la acesta, în urma modificării Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică, proiect despre care Energy Report a scris încă din august.

"Documentul reprezintă o îmbunătăţire a procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică aprobată prin Ordinul ANRE nr. 88/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost elaborat în scopul armonizării regulilor de schimbare a furnizorului aplicate în România cu legislaţia Uniunii Europene", se arată într-un comunicat al autorităţii de reglementare.

Printre modificările aduse în favoarea consumatorilor prin acest ordin sunt eliminarea posibilităţii suspendării procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică, ca urmare a neachitării facturilor de energie electrică, precum şi prevederea explicită a faptului că procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea etapelor specifice.

S-au hotărât să respecte legislația

Prima formă a proiectului de modificare a Procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică fusese pusă în dezbatere publică în decembrie anul trecut, însă ulterior acest proiect a fost reanalizat, se arăta într-o notă a ANRE din august, când a fost publicată o nouă formă a proiectului.

La reanalizare s-a ținut seama de art. 62 alin. (3) al Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, care prevede că procedura de schimbare a furnizorului trebuie să garanteze unui client care doreşte să schimbe furnizorul, cu respectarea condiţiilor contractuale, că această schimbare se poate realiza în termen de 3 săptămâni de la iniţierea acesteia.

De asemenea, ANRE a ținut cont de recomandarea Council of European Energy Regulators (CEER) din "Guidelines of Good Practice - Electricity and Gas Retail market design, with a focus on supplier switching and billing - C11-RMF-39-03/24 January 2012", care menționează că nu trebuie să existe posibilitatea de a stopa un proces inițiat de schimbare a furnizorului, cu excepția unor cazuri limitate, prevăzute în cadrul de reglementare.

În ceea ce privește cazul de încălcare a clauzelor contractuale sau a datoriilor, opinia CEER este că orice litigiu între client și furnizor ar trebui să fie soluționat în instanță și, prin urmare, nu ar trebui să constituie un motiv pentru a stopa procesul inițiat de schimbare a furnizorului de energie electrică, precizează Autoritatea.

"Din analiza realizată a rezultat că includerea în procedură a obligativității clientului final de a nu avea facturi restante pentru a schimba furnizorul de energie electrică nu este justificată. Această abordare ia în considerare și necesitatea corelării reglementărilor emise în domeniul energiei electrice cu cele din domeniul gazelor naturale", afirma ANRE în august.

În consecință, noua formă a proiectului de Procedură privind schimbarea furnizorului de energie electrică, care a și fost adoptată miercuri de ANRE, nu mai cuprinde nicio prevedere referitoare la obligația achitării de către clientul final a facturilor emise de furnizor și nici la posibilitatea preluării acestora prin convenție tripartită de către noul furnizor.

De asemenea, s-a eliminat posibilitatea suspendării procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică ca urmare a neachitării facturilor.

Cum era până acum și ce stipula prima variantă a modificării

Până acum, pentru a putea schimba furnizorul, consumatorul trebuia să achite integral, cu cel puţin 20 de zile înainte de data propusă pentru schimbarea furnizorului, toate facturile, inclusiv penalități, care, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare în vigoare, aveau termenul de scadenţă până la data notificării intenției de schimbare a furnizorului.

"Neachitarea acestor facturi în termenul menţionat conduce la suspendarea procesului de schimbare a furnizorului", prevedea Procedura aflată până de curând în vigoare privind schimbarea furnizorului de energie electrică. Potrivit reglementării citate, pentru schimbarea furnizorului, consumatorul de energie electrică era obligat să notifice furnizorului actual încetarea contractului de furnizare cu 30 de zile înainte.

În Procedura aflată până de curând în vigoare se mai stipula că furnizorul nou putea prelua, cu acordul furnizorului actual, parţial sau integral, debitele consumatorului către furnizorul actual, astfel încât, prin convenţie tripartită, părţile să convină asupra stingerii datoriilor şi continuării derulării procesului de schimbare.

În prima formă a proiectului de modificare a Procedurii se stipula că clientul final trebuie să achite integral, cu cel puţin 14 zile înainte de data solicitată pentru schimbarea furnizorului, toate facturile reprezentând valoarea energiei furnizate şi a penalităţilor datorate întârzierii la plată, precum şi valoarea serviciilor de reţea, dacă este cazul, care, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare şi ale contractului de reţea, în vigoare, au termenul de scadenţă cu cel puţin 21 de zile înainte de data solicitată pentru schimbarea furnizorului, în caz contrar procesul de schimbare a furnizorului fiind suspendat.

Tag Cloud