Energy Report

Resursele Inseamna Putere

Thu06202024

Last updateSun, 31 Mar 2024 10am

Romana English
Back Home Stiri pline de energie Stirile Pline de Energie Contabilitate si Fiscalitate MFP a îndulcit legislația după ce a realizat că nicio companie de energie sau gaze nu poate îndeplini condițiile pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului pe cifra de afaceri

MFP a îndulcit legislația după ce a realizat că nicio companie de energie sau gaze nu poate îndeplini condițiile pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului pe cifra de afaceri

Ministerul de finanțe a decis să îndulcească exclusivistele condiții pe care companiile care desfășoară activități de distribuție/furnizare/transport de energie electrică și gaze naturale trebuie să le îndeplinească pentru a fi scutite de la plata impozitului pe cifra de afaceri, după ce a constatat că nici un operator economic nu se califică pentru această scutire.

Potrivit actualei legislații fiscale, sunt scutiți de la plata impozitului pe cifra de afaceri operatorii economici care desfășoară exclusiv activități de distribuție/furnizare/transport de energie electrică și gaze naturale și care sunt reglementați/licențiați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Numai că, susține ministerul de finanțe, „urmare adreselor înaintate de organizațiile reprezentative din domeniul energetic, dar și din partea unor operatori economici, s-a evidențiat faptul că această condiție de desfășurare exclusivă, în interpretarea strictă nu poate fi îndeplinită de majoritatea operatorilor cărora li se adresează, întrucât aceștia desfășoară și alte activități adiacente sau recurente activităților de distribuție/furnizare/transport vizate de reglementarea fiscală. În consecință, reglementarea fiscală poate rămâne fără aplicabilitate”.

Și asta, nu pentru că respectivele companii au decis singure să desfășoare și alte tipuri de activități, ci pentru că legislația le obligă să facă acest lucru.

De exemplu, potrivit Ordinului ANRE nr. 73/2014 privind aprobarea Condițiilor generale asociate licențelor pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, obiectul licenței îl reprezintă desfășurarea activității de distribuție a energiei electrice de către titularul licenței, în regim reglementat, care constă în: prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice pe baza tarifelor reglementate, racordarea locurilor de consum și/sau de producere la rețeaua electrică de distribuție și desfășurarea altor activități în cadrul serviciului de distribuție a energiei electrice, realizate la cererea și în beneficiul utilizatorilor rețelei electrice de distribuție.

De asemenea, operatorii economici care desfășoară activități de distribuție/furnizare/transport de energie electrică și gaze naturale mai prestează și alte activități, cum ar fi activități nereglementate, cca. 3% din total venituri, o pondere semnificativă din acestea reprezentând venituri din activități care decurg din alte obligații incidente (de ex. închirierea infrastructurii pentru furnizorii de rețele publice de comunicații electronice).

În plus, ele prestează și activități de parte responsabilă cu echilibrarea (PRE), în baza unor contracte de prestări de servicii pentru participanții la piață (producători, furnizori, distribuitori), potrivit reglementărilor ANRE, dar și alte activități adiacente cum ar fi tranzacții de tip One off – transfer de active/transfer de business – activități care nu sunt recurente activității de furnizare de energie electrică și gaze dar care pot fi necesar a fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor societății.

Drept urmare, MFP a propus, într-un proiect de ordonanță, înlocuirea termenului „exclusiv”. Astfel, vor fi scutiți de plata impozitului suplimentar pe cifra de afaceri operatorii economici care realizează venituri din activitatea de distribuție/furnizare/transport de energie electrică și gaze naturale în proporție de 95% din veniturile totale.

Tag Cloud