Energy Report

Resursele Inseamna Putere

Sat05252024

Last updateSun, 31 Mar 2024 10am

Romana English
Back Home Stiri pline de energie Stirile Pline de Energie Contabilitate si Fiscalitate Pe ce construcții vor plăti impozit de 1,5% companiile din domeniul energetic și extractiv

Pe ce construcții vor plăti impozit de 1,5% companiile din domeniul energetic și extractiv

Impozit constructii 15

Companiile româneşti, cele străine care lucrează în România prin intermediul unui sediu permanent, precum şi firmele cu sediu social în România înfiinţate conform legislaţiei europene, vor datora de anul viitor un impozit pe construcții speciale în cotă de 1,5% din valoarea acestor construcții, urmând să fie exceptate de la plata acestuia instituţiile publice, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, asociaţiile, fundaţiile şi alte persoane juridice fără scop patrimonial.

"Impozitul pe construcţii se calculeză prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor menţionate la art.2, din care se scade valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, pentru care se datorează impozit pe clădiri, conform Titlului IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de către contribuabil sau proprietar, după caz", se arată într-un proiect de ordonanță de urgență.

Cheltuiala cu impozitul pe construcții este cheltuială deductibilă la stabilirea profitului impozabil, se stipulează în proiectul de OUG.

În proiect se mai precizează că deducerea valorii lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosință, se justifică cu documentația corespunzătoare care atestă comunicarea acestei valori către locator/proprietar, după caz.

Firmele vor fi obligate să calculeze şi să declare impozitul pe construcţii, până la data de 25 mai, inclusiv a anului pentru care se datorează impozitul, iar plata va fi efectuată în două rate egale, până la data de 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv.

Firmele care încetează să existe în cursul anului au obligaţia de a declara şi plăti impozitul până la data încheierii perioadei din an în care persoana juridică a existat, iar persoanele juridice nou-înfiinţate datorează impozitul pe construcţii începând cu anul fiscal următor.

Construcțiile vizate de noul impozit sunt cele prevăzute în Grupa I din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Lista construcțiilor pentru care se va datora impozit cuprinde, printre altele:

• Centrale hidroelectrice, stații și posturi de transformare, stații de conexiuni, în afară de construcții speciale metalice și din beton;
• Centrale termoelectrice și nuclearo-electrice, în afară de clădirea reactorului;
• Sonde de țiței, gaze, sare și platforme marine de foraj și extracție;
• Turnuri de extracție minieră;
• Puțuri de mină, galerii, planuri înclinate și rampe de puț;
• Construcții miniere subterane;
• Coșuri de fum și turnuri de răcire;
• Iazuri pentru decantarea sterilului;
• Rețele de alimentare, de iluminat și linii de transport al energiei electrice;
• Instalații electrice de forță.

Tag Cloud