Energy Report

Resursele Inseamna Putere

Sat07132024

Last updateSun, 31 Mar 2024 10am

Romana English
Back Home Petrol si Gaze Stiri Petrol si Gaze Explorare si Productie Dezvoltarea zăcămintelor mature de hidrocarburi merge foarte greu în România: lucrări masiv întârziate pe cel puțin 5 perimetre

Dezvoltarea zăcămintelor mature de hidrocarburi merge foarte greu în România: lucrări masiv întârziate pe cel puțin 5 perimetre

ANRM 5 hotarari

Guvernul se pregătește să aprobe prelungirea cu 2 până la 3 ani a fazelor de explorare pentru un număr de cinci concesiuni de hidrocarburi care vizează zăcăminte mature, din cauza întârzierii masive a lucrărilor derulate de titularii respectivelor acorduri petroliere.

Motivele de întârziere invocate de concesionari merg de la suspiciunea localnicilor și a autorităților locale privind presupusele intenții ale companiilor de a exploata gaze de șist prin fracturare hidraulică la dificultăți în preluarea perimetrelor de la foștii titulari de concesiuni, insuficiența și slaba calitate a datelor de prospectare și explorare cu privire la aceste perimetre, precum și restricțiile legale în legătură cu scoaterea din circuitul agricol a pajiștilor.

Potrivit Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM), recent au fost elaborate cinci proiecte de hotărâri de Guvern care vizează prelungirea fazelor de explorare pentru tot atâtea concesiuni de petrol și gaze, respectiv pentru perimetrul Siliștea Măgureni, concesionat de compania Fora Oil and Gas SRL, precum și pentru perimetrele Oporelu-Constantinești, Cosminele, Cosești și Chișlaz, concesionate de compania Alpha Metal Oil and Gas SRL.

Toate cele cinci concesiuni vizează zăcăminte mature de petrol și gaze, intens exploatate în trecut și la care vor trebui aplicate tehnologii de recuperare avansată a resurselor de hidrocarburi rămase.

Bănuiți că forează după gaze de șist

Astfel, pentru perimetrul Chișlaz din județul Bihor, concesionat de compania Alpha Metal Oil and Gas SRL, ANRM recomandă prelungirea de la 3 ani la 5 ani a fazei I de explorare. Principalul motiv invocat în cererea de prelungire înaintată de companie este acela că firma întâmpină greutăți în preluarea perimetrului de la fostul titular al acordului petrolier, precum și în colectarea și colectarea de date privind perimetrul de la companiile care le dețineau în custodie, aceste date fiind, pe deasupra, incomplete și dispersate.

În plus, se arată în proiectul de HG, compania poartă negocieri dificile și îndelungate cu autoritățile locale pentru eliberarea certificatului de urbanism necesar forării primei sonde de explorare, existând la nivel local suspiciuni că operațiunile ar viza identificarea gazelor de șist, iar autoritățile impunând realizarea drumului de acces la sondă pe un traseu care să ocolească localitatea Marghita, situată la 10 kilometri de perimetru.

"Este cunoscut faptul că în județul Bihor există în prezent o opoziție față de lucrările petroliere, generată de percepția că acestea ar viza identificarea și exploatarea unor hidrocarburi neconvenționale (în primul rând gaze de șist), ceea ce a condus la întârzieri neprevăzute și cu privire la executarea programului de lucrări în perimetrul Chișlaz. ANRM a eliberat titularului, în data de 20.01.2014, o scrisoare prin care se precizează că programul de lucrări aferent acestui perimetru nu face referire la gazele neconvenționale (gaze de șist) și a întreprins acțiuni în județul Bihor pentru a informa și convinge prin dialog constructiv pe cei în cauză cu privire la starea de fapt și a elimina astfel efectele negative ale acestei percepții care nu corespunde realității", se arată în nota de fundamentare a proiectului de HG.

Cu o situație similară se confruntă în județul Bihor și compania sârbă de petrol și gaze NIS, controlată de Gazprom Neft, divizia petrolieră a gigantului rus Gazprom. Aceasta a solicitat recent ANRM prelungirea de la 3 la 5,5 ani a perioadei de explorare prevăzute în acordul de concesiune cu privire la perimetrul de hidrocarburi EX 2 Tria, din cauza întârzierii masive a lucrărilor de prospecțiuni seismice pe concesiunea respectivă, cauzată de refuzul proprietarilor și autorităților locale din zonă de a permite accesul companiei la terenurile pe care ar urma să se deruleze prospecțiunile, refuz motivat prin suspiciunea că cei de la NIS vizează exploatarea de gaze de șist, prin fracturare hidraulică.

Licențe suprapuse pe același perimetru

Structura petrolieră Chișlaz a fost descoperită în 1992. Producția a fost intermitentă și în cantități mici. Ulterior, toate cele 6 sonde forate au fost abandonate, iar suprafața a fost redată circuitului agricol.

Pentru perimetrul Siliștea Măgureni, concesionat de compania Fora Oil and Gas SRL, ANRM recomandă prelungirea cu 3 ani a fazei I de explorare, de la 3 la 6 ani. Titularul acordului petrolier își justifică cererea prin întârzierea lucrărilor, cauzată, potrivit companiei, de faptul că pentru perimetrul respectiv există și două licențe miniere, iar titularii acestora, respectiv Societatea Națională a Cărbunelui Ploiești și Mirmin SA, nu permit accesul pe anumite suprafețe ale perimetrului.

În plus, Fora Oil and Gas SRL întâmpină greutăți în preluarea perimetrului de la fostul titular al acordului petrolier, precum și în colectarea și colectarea de date privind perimetrul de la companiile care le dețineau în custodie, aceste date fiind, pe deasupra, incomplete și dispersate.

Zăcământul Siliștea Măgureni a fost descoperit în 1910, fiind evaluat, dezvoltat și exploatat cu 94 de sonde, toate acestea fiind în prezent abandonate.

Ani în plus de explorări

Pentru perimetrul Oporelu-Constantinești, concesionat de compania Alpha Metal Oil and Gas SRL, ANRM recomandă prelungirea de la 3 ani la 5 ani și 6 luni a fazei I de explorare. Compania și-a justificat solicitarea de prelungire invocând ca motive de întărziere a lucrărilor dificultățile în preluarea perimetrului de la fostul titular de acord petrolier, precum și în colectarea și colectarea de date privind perimetrul de la companiile care le dețineau în custodie, aceste date fiind, pe deasupra, incomplete și dispersate.

Zăcământul Oporelu-Constantinești a fost descoperit în 1967 și a fost evaluat, dezvoltat și exploatat cu 50 de sonde.

Pentru perimetrul Cosminele, concesionat de compania Alpha Metal Oil and Gas SRL, ANRM recomandă prelungirea de la 3 ani la 5 ani a fazei I de explorare. Compania și-a justificat solicitarea de prelungire invocând ca motive de întărziere a lucrărilor dificultățile în preluarea perimetrului de la fostul titular de acord petrolier, precum și în colectarea și colectarea de date privind perimetrul de la companiile care le dețineau în custodie, aceste date fiind, pe deasupra, incomplete și dispersate.

Restricții privind accesul la pajiști

În plus, compania a invocat faptul că OUG nr. 34/2013 a introdus restricții privind accesarea și utilizarea de către titularii de acorduri petroliere a terenurilor pe care se află pajiști permanente situate în extravilan.

Exploatările petroliere pe perimetrul Cosminele au fost sistate în anul 2000, potrivit proiectului de HG.

Aceleași motive au stat la baza recomandării ANRM de prelungire de la 3 ani la 5 ani a fazei I de explorare pentru perimetrul Cosești, concesionat de compania Alpha Metal Oil and Gas SRL.

Zăcământul Cosești a fost descoperit în 1977, pe el forându-se 11 sonde, din care 2 au produs gaze în cursul testelor de producție, iar celelalte 9 au fost abandonate. Debitul gazelor a scăzut dramatic în cele 6 luni de teste de producție, indicând că zăcământul este limitat și/sau are caracteristici sărace ale rocilor colectoare.

 

Tag Cloud