Energy Report

Resursele Inseamna Putere

Tue06252024

Last updateSun, 31 Mar 2024 10am

Romana English
Back Home Petrol si Gaze Stiri Petrol si Gaze Explorare si Productie Fonduri UE pentru înlăturarea poluării petroliere de dinainte de privatizarea Petrom. Bruxelles-ul a aprobat o finanțare de 180 milioane euro

Fonduri UE pentru înlăturarea poluării petroliere de dinainte de privatizarea Petrom. Bruxelles-ul a aprobat o finanțare de 180 milioane euro

Petrom costuri ecologizare

Comisia Europeană a aprobat, în aprilie anul trecut, de principiu, acordarea către statul român a unei finanțări nerambursabile de 180 de milioane de euro, prin Programul Operațional Sectorial (POS) Mediu, pentru decontaminarea siturilor și amplasamentelor poluate istoric cu produse petroliere înainte de privatizarea Petrom. Luni, 27 ianuarie 2014, Guvernul României a publicat un proiect de act normativ care să permită autorităților să acceseze acești bani.

"În urma discuţiilor purtate la nivelul Comisiei Europene, prin scrisoarea CE înregistrată la MMSC cu nr. 53305/RP/09.04.2013, s-a pronunţat admisibilitatea de principiu a solicitării de asistenţă pentru proiectul major <Reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere, faza I> şi finanţarea din fonduri nerambursabile aferente POS Mediu, Axa prioritară 2 <Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric>, Domeniul Major de Intevenţie 2 <Reabilitarea zonelor poluate istoric>", se arată în nota de fundamentare a unui proiect de Ordonanță, publicat de Guvern, care prevede modificarea Legii nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului „Petrom” SA.

Intevenţiile al căror beneficiar este Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice vor viza decontaminarea a aproximativ 50 de situri poluate istoric aferente facilităţilor, precum şi a unui număr de aproximativ 850 de amplasamente aferente sondelor, conform prevederilor contractului de privatizare Petrom, valoarea aplicaţiei de finanţare admisă de principiu de către Comisia Europeană ridicându-se la 180 de milioane euro, se precizează în documentul citat.

Poluare istorică

Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului „Petrom” SA prevede că îndatoririle vânzătorului (statul român) cu privire la problemele de mediu sunt preluate de către Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, în prezent, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.

Aceeași lege autorizează vânzătorul ca, pe o perioadă de 15 ani de la data finalizării privatizării, să despăgubească în totalitate Petrom pentru orice pretenţii în legătură cu contaminarea istorică a mediului, conform termenilor şi condiţiilor prevăzute în angajamentul de despăgubire privind mediul.

De asemenea, legea respectivă autorizează vânzătorul ca, pe o perioadă de 30 de ani, să despăgubească în totalitate Petrom pentru orice pretenţii în legătură cu abandonarea şi scoaterea din funcţiune a sondelor abandonate, oprite, închise sau care aşteaptă să fie abandonate.

De ce trebuie modificată legea

Mecanismul de asigurare a sumelor destinate despăgubirilor este de tip revolving, legea prevăzând că „Din veniturile virate de vânzător din vânzarea acţiunilor societăţii, Ministerul Finanţelor Publice va reţine echivalentul în lei al sumei de 50 milioane euro într-un cont distinct al Trezoreriei Statului”. Gestionarea contului distinct al Trezoreriei Statului, pe o perioadă de 15 ani de la data finalizării, se va asigura de către Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor (actualul MMSC).

"Având în vedere demersurile realizate de de către MMSC pentru plata despăgubirilor de mediu din fonduri externe nerambursabile si acordul de principiu al Comisiei Europene pentru plata acestor fonduri, se impune completarea alin. (1) al art. 22 din Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţioanle a Petrolului „Petrom” S.A., precizându-se astfel noua sursă de finanţare identificată", se arată în nota de fundamentare.

Astfel, în lege urmează să se introducă prevederea potrivit căreia "Sumele necesare pentru plata de către vânzător a despăgubirilor prevăzute în contractul de privatizare pot fi asigurate şi de către Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice din fonduri externe nerambursabile, în condiţiile legii".

Litigiu la Paris

În decembrie 2011, OMV, acționarul majoritar al Petrom, a reclamat statul român la Curtea de Arbitraj de la Paris, după ce Guvernul a refuzat două solicitări de rambursare a unor cheltuieli efectuate de Petrom pentru remedierea unor probleme de mediu survenite înainte de privatizarea companiei, în sumă totală de 91,68 milioane lei (21,03 milioane euro) fără TVA.

În acest sens, OMV Petrom a formulat două notificări de pretenții către Ministerul Mediului, în noiembrie 2009 și martie 2010, prin care solicită rambursarea sumei totale de 91,68 milioane lei (21,03 milioane euro) fără TVA, reprezentând cheltuieli de mediu efectuate de companie pentru operațiuni de remediere întreprinse la combinatul Doljchim Craiova și la rafinăria Petrobrazi.

Ulterior, în noiembrie 2011, comitetul de aprobare și avizare pentru probleme de mediu legate de Petrom din Ministerul Mediului a decis respingerea celor două solicitări de rambursare, „considerând că răspunderea statului român nu poate fi angajată în ceea ce privește sumele notificate, deoarece nu sunt îndeplinite condițiile de acordare a despăgubirilor pentru pierderile de mediu suferite de societate(OMV Petrom – n.r.), prevăzute în Anexa P a Contractului de privatizare nr. 5/2004 a SNP Petrom SA”.

Informațiile apăreau in expunerea de motive a unui proiect de hotărâre de Guvern prin care Executivul intenționa să suplimenteze bugetul Ministerului Mediului cu suma de 820.000 lei, din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, bani necesari pentru achitarea cuantumului ce revenea la acea dată României din onorariul celor trei arbitri ai Curții de la Paris desemnați să se ocupe de litigiul dintre OMV și statul român.

Care era situația la finalul lui 2012

În raportul anual pe 2012 al Petrom se arată că, potrivit contractului de privatizare, OMV Petrom S.A. are obligaţia de a închide sondele care sunt abandonate și care urmează să fie scoase din funcţiune.

"Aceste cheltuieli vor fi recuperate de la statul român, întrucât acestea se referă la activităţi de explorare și producţie (E&P) efectuate înaintea procesului de privatizare a OMV Petrom S.A. în 2004. Ca urmare, OMV Petrom S.A. a înregistrat datorii estimate cu dezafectarea și respectiv creanţe de la statul român având o valoare prezentă netă de 1.956,22 milioane lei la 31 decembrie 2012 (2011: 2.163,08 milioane RON)", se spune în raport.

De asemenea, OMV Petrom S.A. a înregistrat creanţe de la statul român referitoare la obligaţiile de mediu în E&P, R&M și Doljchim având o valoare prezentă netă de 332,11 milioane lei (2011: 470,62 milioane lei) întrucât acestea existau înaintea procesului de privatizare a OMV Petrom S.A.

La 31 decembrie 2012, OMV Petrom S.A. a înaintat notificări prin care solicită rambursarea costurilor de decontaminare a mediului, în sumă de 95,94 milioane lei.

"Până la data prezentelor situații financiare, statul român nu a plătit sumele solicitate", se afirmă în raportul citat.

 

Tag Cloud