Energy Report

Resursele Inseamna Putere

Wed04242024

Last updateSun, 31 Mar 2024 10am

Romana English
Back Home Energie Regenerabila Stiri Energie Regenerabila Energie Hidro si Geotermala Guvernul reduce taxa de gospodărire a apelor la hidrocentralele mari și o elimină la cele mici, pentru a menține Hidroelectrica pe profit și a evita scumpirea electricității

Guvernul reduce taxa de gospodărire a apelor la hidrocentralele mari și o elimină la cele mici, pentru a menține Hidroelectrica pe profit și a evita scumpirea electricității

Portile de Fier

Contribuţia specifică de gospodărire a resurselor de apă, încasată de către Administrația Națională „Apele Române”, va fi redusă cu 32% în cazul hidrocentralelor mari cu cădere brută de apă mai mare de 18 mca și cu 76% în cazul celor cu cădere brută mai mică sau egală cu 18 mca, urmând a fi eliminată cu totul în cazul hidrocentralelor cu putere instalată mai mică de 4 MW. Scopul măsurii este menținerea rentabilității activității hidrocentralelor deținute de Hidroelectrica, precum și evitarea scumpirii electricității, scumpire care ar putea ajunge la 10% în cazul menținerii nivelului actual al contribuțiilor.

Astfel, în cazul  operatori economici producători de energie electrică prin hidrocentrale cu putere instalată mai mare de 4 MW, în regim de uzinare, cu cădere brută mai mare de 18 mca, contribuția specifică de gospodărire a resurselor de apă va fi redusă cu 32%, de la 1,1 lei/mia de mc la 0,75 lei/mia de mc, potrivit anexei unui proiect de hotărâre de Guvern.

De asemenea, în cazul operatorilor economici producători de energie electrică prin hidrocentrale cu putere instalată mai mare de 4 MW,în regim de uzinare, cu cădere brută mai mică sau egală cu 18 mca, contribuția specifică de gospodărire a resurselor de apă va fi redusă cu 76%, de la 1,1 lei/mia de mc la 0,26 lei/mia de mc.

Hidrocentralele cu putere instalată mai mică sau egală cu 4 MW vor fi scutite de plata respectivei contribuții. Potrivit legislației în prezent în vigoare, toate hidrocentralele, indiferent de capacitate și de căderea brută, datorează o contribuție de 1,1 lei/mia de mc.

Aceste contribuții specifice de gospodărire a apelor, datorate către Administrația Națională "Apele Române", au fost impuse prin OUG nr. 107/2002, care a preluat în legislația națională Directiva europeană nr. 60/2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei.

Majorare de 323% în 2010

În nota de fundamentare a proiectului de HG se arată că, în 2010, cuantumul contribuției a crescut în mod substanțial pentru producătorii de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată în regim de uzinare.

„În cazul SC Hidroelectrica SA, creșterea cuantumului tarifului este de 4,23 ori, respectiv de la 0,26 lei/mia de mc (...) la 1,1 lei/mia de mc, cât s-a stabilit prin HG nr. 1202/2010, așadar o creștere de 323%. Aplicarea în continuare a prevederilor HG nr. 1202/2010  scoate din plaja de rentabilitate un număr foarte mare de centrale hidroelectrice aflate în exploatare, respectiv centralele de mică cădere (Porțile de Fier II, centralele de pe râul Olt, Argeș aval, Bistrița aval). La aceste centrale, numai costul cu apa uzinată atinge și chiar depășește 50% din costul de producție al unui MWh”, se menționează în documentul citat.

Guvernul mai arată că, în această situație, costul de producție total, pentru circa 30% din producția de energie electrică a Hidroelectrica, depășește prețul de referință din piața de energie electrică, făcându-le ineficiente.

În plus, în perioada de ape mari, din cauza diminuării căderii, crește semnificativ consumul specific, cu mii de mc/MWh, costul cu apa uzinată depășind pentru centralele hidroelectrice de cădere mică valoarea de 120 lei/MWh. Ceea ce, corelat cu scăderea prețului de vânzare a energiei pe piața spot (piața pentru ziua următoare – PZU) sub 10 lei/MWh, scoate din piața de energie electrică energia hidro regenerabilă, nepoluantă și care are cele mai mici costuri de producție, cu efecte directe asupra creșterii prețului energiei electrice, notează Executivul.

Ar fi trebuit scumpită energia electrică pentru consumatori

Acesta mai susține că, dacă se va menține actualul nivel al contribuției specifice de gospodărire a resurselor de apă, influența creșterii prețului apei uzinate va conduce inevitabil la o creștere a tarifului la consumatorul final de circa 8-10%.

„Nerecunoasterea acestor majorări, de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), în tariful la consumatorul final afectează direct capacitatea de finanțare a SC Hidroelectrica SA, fiind astfel costuri internalizate”, se afirmă în nota de fundamentare. 

Guvernul estimează că, în urma reducerii contribuției pentru hidrocentralele mari și a eliminării ei pentru cele mici, suma totală care va trebui plătită în 2013 de către Hidroelectrica către Administrația Națională „Apele Române” va scădea cu aproape 65% (181,3 milioane lei), de la 280 la 98,7 milioane lei.   

„Diferența neîncasată urmare reducerii cuantumului contribuțiilor va putea fi eventual asigurată de la bugetul de stat, urmare alimentării de către SC Hidroelectrica SA, prin plăți suplimentare reprezentând impozit pe profit și dividende”, arată Guvernul. Hidroelectrica și-a bugetat pentru acest an un profit estimat de 433,635 milioane lei.

Creștere arbitrară și ilegală, care a trecut Hidroelectrica pe pierderi

Executivul afirmă că, în 2010, actualizarea cuantumului contribuțiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă s-a făcut fără să existe vreun criteriu de calcul, în condițiile în care toate actualizările precedente aveau la bază indicele de inflație stabilit și comunicat de INS, încălcându-se astfel dispozițiile imperative din OUG nr. 36/2001.

Circa 30% din producția Hidroelectrica este livrată la preț reglementat,  stabilit de către ANRE ținând cont de toate costurile operaționale care intră în structura MWh-lui produs, mai puțin investițiile și cheltuielile financiare aferente, inclusiv profitul. Într-o astfel de situație, impactul majorării contribuțiilor în costul de producție este unul semnificativ și, în consecință, ar trebui să se regăsească în mod corespunzător și în prețul reglementat, aprobat de ANRE.

„În fapt, acest lucru nu s-a întâmplat, deoarece HG nr.1202/2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României în data de 10 decembrie 2010, dată la care tarifele de energie electrică pe sectorul reglementat fuseseră deja stabilite de ANRE și, totodată, pe sectorul concurențial, SC Hidroelectrica SA își contractase deja cea mai mare parte din restul cantității disponibile pe anul 2011, după acoperirea necesarului pe piața reglementată”, spune Guvernul.

Dat fiind că prețul de vânzare a energiei electrice pe anii 2011-2012 de către Hidroelectrica nu avea cum să ia în calcul influența unei astfel de majorări semnificative în costul de producție, cum este cea generată de aplicarea HG nr.1202/2010, singura modalitate de acoperire a majorării a fost diminuarea profitului, Hidroelectrica terminând cu pierderi anii 2011 ș 2012.

„Cu titlu de exemplu, precizăm faptul că, la nivel total al cheltuielilor prognozate în bugetul de venituri și cheltuieli pe 2011 al SC Hidroelectrica SA, ponderea cheltuielilor cu apa crește de la 3% la 10%, aspect care, în costul MWh produs, se regăsește sub forma unei creșteri a ponderii costului apei brute de la aproximativ 5 lei/MWh la peste 21 lei/MWh”, se mai arată în nota de fundamentare.

Tag Cloud