Energy Report

Resursele Inseamna Putere

Mon04222024

Last updateSun, 31 Mar 2024 10am

Romana English
Back Home Electricitate Stiri Electricitate Productie si Distributie Tariful pentru serviciul de sistem perceput de Transelectrica a fost majorat cu 23%

Tariful pentru serviciul de sistem perceput de Transelectrica a fost majorat cu 23%

Transelectrica tarif servicii sistem BUN

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat majorarea cu 23% a tarifului pentru serviciul de sistem perceput de către operatorul sistemului energetic național, Transelectrica, de la furnizorii și producătorii de energie electrică, de la 10,91 lei/MWh plus TVA la 13,42 lei/MWh plus TVA.

Modificarea este prevăzută în Ordinul președintelui ANRE nr. 58/2013, publicat în Monitorul oficial de miercuri, 7 august 2013.

Potrivit Ordinului, noul tarif pentru serviciul de sistem perceput de către Transelectrica este compus în principal dintr-un tarif pentru servicii tehnologice de sistem, în sumă de 12,28 lei/MWh plus TVA, facturat distribuitorilor de curent electric, la care se adaugă un tarif pentru servicii funcționale de sistem, în sumă de 1,14 lei/MWh plus TVA.

Vechiul tarif pentru serviciul de sistem al Transelectrica, de 10,91 lei/MWh plus TVA, fusese introdus prin Ordinul președintelui ANRE nr. 52/2012.

Tariful mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice prestat de Transelectrica a rămas neschimbat, la nivelul de 21,16 lei/MWh plus TVA, ca și cel perceput de administratorul piețelor de energie electrică, OPCOM, pentru serviciile prestate participanților la aceste piețe, la nivelul de 0,37 lei/MWh.

Serviciile tehnologice de sistem sunt achiziționate pe bază de contract de la producători, la cererea Transelectrica SA, pentru menținerea nivelului de siguranță în funcționare al sistemului electroenergetic și a calității energiei transportate la parametrii ceruți de normele în vigoare.

Principalele componente ale acestora sunt:

• Rezerva de reglaj primar de frecvență (definit ca reglajul automat descentralizat cu caracteristică statică, repartizat pe un număr mare de grupuri generatoare care asigură corecția rapidă, în cel mult 30 secunde, a diferențelor între producție și consum, la o frecvență apropiată de valoarea de consemn).

• Rezerva de reglaj secundar de frecvență-putere (definit ca reglajul automat centralizat al frecvenței puterii de schimb cu corecția de frecvență) pentru aducerea frecvenței/puterii de schimb la valorile de consemn în cel mult 15 minute.

• Rezerva de putere corespunzătoare reglajului terțiar, compusă din:
• rezerva terțiară rapidă (rezerva de putere asigurată de grupuri generatoare care sunt calificate pentru a realiza sincronizarea și încărcarea sarcinii în maximum 30 minute).
• rezerva terțiară lentă (definită ca rezerva de putere asigurată de grupuri generatoare care au timp de pornire și preluare a sarcinii mai mic de 7 ore).

• Reglajul tensiunii prin energie reactivă;

• Capacitatea de a asigura serviciul de pornire pentru restaurarea Sistemului Electroenergetic Național (SEN);

• Energia activă pentru acoperirea pierderilor în Rețeaua Electrică de Transport (RET).

Transelectrica SA achiziționează serviciile de sistem tehnologice de la societățile producătoare de electricitate în baza unei proceduri reglementate de ANRE.

Practic, întreaga valoare a serviciilor de sistem achiziționate de la producători (cu excepția componentei de energie activă pentru acoperirea pierderilor în RET) este refacturată de Transelectrica SA furnizorilor de energie electrică licențiați de ANRE, care beneficiază în final de aceste servicii.

Serviciile funcționale de sistem prestate de Transelectrica se referă la serviciile de dispecerizare furnizate de Transelectrica SA și constau în planificarea și conducerea operațională a SEN, precum și celelalte activități prestate de Transelectrica în scopul echilibrării în timp real a producției cu consumul, în scopul satisfacerii consumului de energie în mod sigur, cu costuri de exploatare minime și cu menținerea nivelului de siguranță în funcționare al SEN.

Pentru realizarea acestor servicii, compania alocă resursele sale interne, respectiv resursele umane angajate în acest proces și infrastructura de conducere tehnică operațională a SEN, plus programele specifice de investiții pentru dezvoltarea tuturor acestor sisteme.

Tag Cloud